Wat is de betekenis van PRINCESSEHOF?

2024-02-29
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

PRINCESSEHOF

Grote Kerkstr. 11, Lwd. Maria Louise kocht kort na 1731 het Aylvahuis en de Papingastins aan en liet ze verbouwen. De Papingastins is nu weer van het complex gescheiden. Het Aylvahuis dateerde van ca. 1650. Het bevat 18deeeuwse interieurs (ook restanten van Friesmastate te Idaard). Het museum bevat een wereldvermaarde verzameling kunst en kunstnij...