Wat is de betekenis van primaire publikatie?

2024-04-24
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

primaire publikatie

publikatie waarin op grond van oorspronkelijk onderzoek nieuwe informatie wordt gepresenteerd. - primair document.