Wat is de betekenis van prijzenswaardig?

2024-02-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

prijzenswaardig

waard om geprezen te worden. waard om geprezen te worden; het prijzen waard; lovenswaardig; prijzenswaard. Gebruikelijker dan het synoniem prijzenswaard. Voorbeelden: Niet alles wat uit Canada komt is mooi en prijzenswaardig. Een discussie over het doden van zeehonden mag hier dus gevoerd worden, alleen wél op voorwaard...

2024-02-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Prijzenswaardig

adj. & adv., pryslik; het is —, it stiet to priizgjen.

2024-02-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

prijzenswaardig

bn.; prijzenswaardiger, prijzenswaardigst of meer, meest prijzenswaardig (waard geprezen te worden; loffelijk): een prijzenswaardige daad; ook, prijzenswaard.

2024-02-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

prijzenswaardig

bn. (-er, -st, meer, meest -), waard geprezen te worden: een initiatief.