Wat is de betekenis van Prijzen (1)?

2024-02-27
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Prijzen (1)

Prijzen (1) - (prees, heeft geprezen), loven, roemen: iem. hemelhoog prijzen; een veelgeprezen hoek; iedere koopman prijst zijn eigen waar; — (gew.) kom je van avond eens vet prijzen, uitnoodiging der boeren om hun eigen geslacht beest, schoon aan den haak en in den regel opgesierd, te komen bewonderen; — iem. gelukkig prijzen, noemen,...