Wat is de betekenis van Presteren?

2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

presteren

presteren - regelmatig werkwoord uitspraak: pres-te-ren 1. het (volgens plan) maken of doen ♢ hij presteert veel op school Regelmatig werkwoord: pres-te-ren ik presteer jij/u presteert...

Lees verder
2017
2021-01-20
Hans Kaldenbach

De A is van Amalia, die is allochtoon

Presteren

Sommige onderzoekers die culturen onderzoeken maken een onderscheid tussen masculiene en feminiene culturen. In masculiene culturen moeten mensen beter willen presteren dan anderen. Ze moeten steeds boven anderen willen uitsteken en succes willen hebben. In een masculiene cultuur zijn mensen er trots op als ze op hun werk de ‘medewerker van de maa...

Lees verder
2017
2021-01-20
Voetballers

Jargon & Slang van Voetballers

Presteren

Presteren - in vorm zijn; erg actief zijn.

1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Presteren

verrichten; tot stand brengen; vervullen

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

presteren

(presteerde, heeft gepresteerd), 1. tot stand brengen door krachtsinspanning: hij presteert niet veel, voert niet veel uit; (overdr.) in toepassing op machines, auto’s enz. met betrekking tot hun werking of produktie; 2. bestaan, leveren: hij heeft het gepresteerd vijf jaar als arts praktijk uit te oefenen zonder bevoegd te zijn!

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Presteren

(presteerde, heeft gepresteerd), (<Lat.), 1. (rechtst.) iets nakomen waartoe men zich contractueel heeft verplicht: de schuldenaar doet aan zijn verplichting te kort als hij niet tijdig presteert; 2. tot stand brengen : veel presteren kunnen ; hij presteert niet veel, voert niet veel uit.

Lees verder
1948
2021-01-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

presteren

vervullen, verrichten, uitvoeren, doen, afleggen (eed); tot stand brengen (werk); verschaffen.