2019-12-14

Premiekorting

Een werkgever ontvangt premiekorting- of vrijstelling voor het in dienst nemen of behouden van bepaalde werknemers. De bedragen variëren van € 7.000 gedurende drie jaren (de zogenaamde 'Mobiliteitskorting') tot € 2.000 (bijvoorbeeld voor het in dienst nemen van een Wajongere, vanaf 2016) op jaarbasis. Voor de werknemersverzekeringen gelden de volgende premiekortings- en vrijstellingsregelingen. Dit zijn: – Premievrijstelling oudere werknemers – Premiekorting in dienst nemen oudere we...