Wat is de betekenis van Premie?

2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

premie

premie - zelfstandig naamwoord uitspraak: pre-mie 1. beloning of prijs die je krijgt ♢ er is een premie uitgeloofd voor de beste werker 1. sociale premies [geld dat ingehouden wordt op je inkomen e...

Lees verder
2017
2022-08-18
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Premie

Premie - prijs of bonus uitgeloofd in sommige wedstrijden aan de renner die het eerst een bepaald punt in het parcours is gepasseerd. Kan zowel door het publiek als door de wedstrijdleiding worden uitgeloofd. Fr. en Eng. prime.

2016
2022-08-18
Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Premie

Premie is de benaming voor de betalingen ten behoeve van verzekeringen. Het woord premie kan worden gebruikt voor alle betalingen aan verzekeringen. De premie is simpelweg een andere benaming voor de betalingen die men verricht voor verzekeringen. Zo wordt er in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen verschillende premies, bijvoorbeeld de zorgp...

Lees verder
2016
2022-08-18
Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Premie

Om een pensioen op te bouwen moet er premie aan een pensioenfonds betaald worden. Meestal betalen werkgever en werknemer beiden de helft van de premie. Op deze manier zorgt de werkgever voor de werknemer. Hierdoor heeft de werknemer meer financiële zekerheid na zijn of haar werkzame leven. De gewenste pensioenkwaliteit van de werknemer speelt een g...

Lees verder
2010
2022-08-18
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

premie

premie: geldprijs tijdens een wedstrijd.

2009
2022-08-18
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

premie

Prijs of bonus uitgeloofd in sommige wedstrijden aan de renner die het eerst een bepaald punt in het parcours is gepasseerd. Kan zowel door het publiek als door de wedstrijdleiding worden uitgeloofd. Frans en Engels: prime.

2009
2022-08-18
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

premie

(de; -s) - beloning, prijs, bonus, meestal in de vorm van tijd of een geldbedrag, tijdens een meerdaagse wielerwedstrijd dagelijks (dagpremie), uitgeloofd als een aansporing tot het verrichten van een specifieke sportprestatie, bv. het winnen van een (tussen)sprint. • Ik vraag Frans Maassen waarom Vanderaerden doorging toen het peloton vlak achter...

Lees verder
2008
2022-08-18
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

premie

Bedrag dat je per jaar aan de verzekeringsmaatschappij betaalt.

2008
2022-08-18
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

premie

Bedrag dat je per jaar aan de verzekeringsmaatschappij betaalt.

2007
2022-08-18
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Premie

Premie is het verschil tussen de marktwaarde (laatste beurswaarde) en de feitelijke koopprijs (bieding op de beurs) van een onderneming. De premies die overnemers bereid zijn te betalen, lopen vaak op tot een aanzienlijk percentage van de beurswaarde.

2003
2022-08-18
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

premie

premie - Ander woord voor de prijs van een optie, een future of een termijncontract; de premie bestaat uit de intrinsieke waarde en eventuele tijds- of verwachtingswaarde.

1998
2022-08-18
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

premie

Ook: bonus Beloning voor het maken van een contract. Onderscheiden worden de deelscorepremie (50 punten), de manchepremie (300 punten niet-kwetsbaar en 500 kwetsbaar), de kleinslempremie (500 resp. 750) en de grootslempremie (1000 resp. 1500). Zie ook: robberbridge

Lees verder
1994
2022-08-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Premie

[Lat. praemium = het voorafgenomene, voorrecht, ereprijs, van prae-emere = voorafnemen, van emere = nemen, kopen] buitengewoon loon, toelage; verzekeringsgeld door verzekerde periodiek te betalen; extra prijs in wedstrijd of loterij.

1993
2022-08-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Premie

extra toelage; verzekeringsgeld; prijs

1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

premie

[Lat. praemium, het vooraf genomene], v. (-s), 1. beloning: een premie uitloven voor de beste prestatie; uitvoerpremie, door de regering verleende toeslag; (als vorm van loon) wat toegekend wordt boven een gewaarborgd grondloon, per arbeidsprestatie berekend; 2. prijs; (bij loterijen) bijprijs die aan bepaalde nummers toevalt die vóó...

Lees verder
1955
2022-08-18
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Premie

beloning: prijs: geschenk; assurantiebedrag; premielening: lening met kans op toeslag bij uitloting; premielot: aandeel in premielening; premie-affaire: speculatie, waarbij men tegen betaling van zekere som recht heeft op een aandeel, terwijl als inkoopsprijs geldt de waarde op de dag, dat de affaire begon

1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Premie

s., preemje; (voor het hoogste bod, bij openbare verkopingen), strykjild (it).

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Premie

(<Lat.), v. (-s, ...miën), 1. beloning, uitgeloofd als een aansporing tot het verrichten van bijzondere werkzaamheden die b.v. door de overheid wenselijk worden geacht voor het algemeen welzijn: een premie tot aanmoediging der visserij; 2. prijs; — (bij loterijen) bijprijs die aan zekere nummers toevalt welke vóór...

Lees verder
1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Premie

beloning. In het verzekeringsrecht: het bedrag, dat de verzekeringnemer periodiek moet betalen.

1948
2022-08-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

premie

v. buitengewoon loon, toelage; (jaarlijks te betalen) verzekeringsgeld; bijwinst, bijprijs in loterijen of bij wedstrijden; ~ affaire, v. soort speculatie, waarbij men tegen betaling van een zekere premie recht heeft gedurende een bepaalde tijd een aandeel te verkopen, terwijl als inkoopsprijs geldt de waarde van het aandeel op de dag, dat de affai...

Lees verder