Wat is de betekenis van Praatjes voor de vaak?

1980
2021-05-16
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Praatjes voor de vaak

Dat vaak hetzelfde betekent als slaap, bewijst de naam Klaas Vaak. Praatjes voor de vaak zijn onbeduidende, niets betekenende praatjes, kletspraatjes waaraan men geen waarde moet hechten. Men verklaart de zegswijze als: praatjes, verhaaltjes om de slaap uit de ogen te houden, maar dan zou er moeten staan: praatjes tegen de vaak. Ik houd het woordje...

Lees verder
1977
2021-05-16
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

praatjes voor de vaak

Met praatjes voor de vaak bedoelen we loze beweringen. De oorsprong van deze uitdrukking, die in de zeventiende eeuw vrij gewoon was, is onzeker. Het verouderde woord ‘vaak’ betekent slaap, zodat ‘praatjes voor de vaak’ moeten worden opgevat als kinderachtige vertelseltjes zoals men die aan kinderen vertelt om ze zoet te hou...

Lees verder
1977
2021-05-16
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Praatjes voor de vaak

onbetekenende, onbeduidende praatjes; fabeltjes; eig. praatjes om de vaak, de slaap uit de ogen te houden. Reeds bij Bredero. In Zuid-Nederland klap voor of tegen de vaak, prietpraat, dat is praat (of klap) tegen de vaak, dat is praat om de vaak in ’t land te houden (uit de ogen te houden). Fr. des contes ä dormir de bout, des contes de...

Lees verder