Wat is de betekenis van Power to Gas (P2G)?

2017
2021-09-18
De Koepel

Schrijver op Ensie

Power to Gas (P2G)

P2G is een methode om van elektriciteit (bijvoorbeeld van een windmolen) waterstof te maken d.m.v. elektrolyse. De waterstof dient dan als opslagmedium en is een grondstof voor de chemische industrie. Het kan ook worden verwerkt tot methaan en in het gasnet worden bijgemengd.