Wat is de betekenis van Postmoderne samenleving?

1992
2022-07-07
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Postmoderne samenleving

Pluriforme cultuur, waarbij mensen zeer diverse waarden kunnen nastreven en er een diversiteit is aan leefstijlen.