2020-04-05

Positionering

Positionering is het proces waarbij een merk een voorkeurspositie binnen de gedachten van zijn doelgroep krijgt. Dit wordt gedaan door differentiatie ten opzichte van andere merken. Positionering heeft te maken met de beeldvorming van een consument bij een merk. Om een voorkeurspositie ten opzichte van andere merken te krijgen, binnen de gedachten van de consument, wordt er gebruik gemaakt van positionering. Dit heeft betrekking op de communicatie, stijl en het gedrag van een merk. Intern wordt...

2020-04-05

Positionering

Positionering is de onderscheidende en herkenbare voorkeurspositie van een merk, product of dienst in het brein van de doelgroep. Dit wordt door organisaties bereikt door op een strategische wijze een merk, product of dienst te positioneren. Wanneer een merk een voorkeurspositie wil verkrijgen ten opzichte van andere merken, wordt er gebruik gemaakt van positionering. Door in de positioneringsstrategie gebruik te maken van concurrentievoordelen ontstaat er in het hoofd van de afnemer een ondersc...

2020-04-05

Positionering

Bedrijven kunnen op vele manieren een markt bedienen. Dit vraagt een duidelijke keuze. Aanbieders moeten benoemen hoe zij een speelveld willen benaderen en hoe zij in hun uitstraling en waardepropositie willen worden gezien in vergelijking met bestaande en toekomstige concurrenten. De positionering is het gewenste beeld op het netvlies van klanten waar de beoogde bedrijfsactiviteit voor staat en wat het nastreeft ten opzichte van andere aanbieders in de markt. Het definieert dus de relatieve pos...

2020-04-05

Positionering

Positionering zijn activiteit waarbij op strategische wijze wordt gestreefd naar een onderscheidend en herkenbaar beeld van de organisatie/producten/diensten bij de publieksgroepen.

2020-04-05

Positionering

Het plaatsen van een produkt of merk in de belevenis of levensstijl van de koper.

2020-04-05

positionering

De onderscheidende positie in het brein van de doelgroep.

2020-04-05

positionering

Het bepalen van de plaats van een merk in de markt ten opzichte van andere merken.

2020-04-05

positionering

positionering - zelfstandig naamwoord uitspraak: po-siet-sjo-ne-ring 1. plaats van een bouwwerk op een stuk grond ♢ bij de positionering van deze woonhuizen is rekening gehouden met het winkelcentrum 2. plaats van een product ten opzichte van soortgelijke producten ♢ door de positionering van deze pindakaas willen we klanten overhalen deze te...