2019-12-11

Positieve correlatie

Positieve correlatie - twee variabelen hangen op zo’n manier samen dat een verhoging bij de ene variabele samenhangt met een verhoging bij de andere en omgekeerd: een verlaging bij de ene variabele hangt samen met een verlaging bij de andere.

2019-12-11

positieve correlatie

Correlatie waarbij een hogere meetwaarde van de ene variabele samengaat met een hogere van de andere.