Wat is de betekenis van positie?

2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

positie

positie - zelfstandig naamwoord uitspraak: po-siet-sie 1. werk waarvoor je betaald wordt ♢ zij heeft een goede positie bij een bank 2. waar het zich bevindt ♢ wat is de positie van het schip?...

Lees verder
2017
2023-01-29
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Positie

(Synoniem voor: Locatie (BRT)) De Locatie (BRT) is de unieke positie van een object in een vlak of een ruimte.

2017
2023-01-29
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Positie

Positie - transacties die door een hoekman voor eigen rekening en op eigen risico worden afgesloten, met het doel winst te maken of omdat hij vraag en aanbod met elkaar in evenwicht wil brengen.

2010
2023-01-29
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

positie

positie: plaats in het peloton.

2009
2023-01-29
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

positie

(de; -s) SP 1 - houding, stand van het lichaam, bv. tijdens de drive → stand 2 - plaats, ligging (zoals bepaald door of t.o.v. andere punten), bv. van de bal, maar ook: in de rough in een goede, slechte positie staan om te slaan.

Lees verder
2008
2023-01-29
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

positie

(de; -) 1 SP - houding, stand van het lichaam. 2 GY - in de gymsport toegepaste stand van het lichaam, waarbij men uitgaat bij balletfiguren. • Uitgangsposities van de armen zijn: voorbereidende positie (armen laag, ellebogen licht gebogen, handen rond, armen vormen een ovaal), 1e positie (armen als in de voorbereidende positie, maar nu voor, op d...

Lees verder
2005
2023-01-29
Basisboek Effectief leren

Basisboek Effectief leren

Positie

Bij het stellen van vragen een voortdurend wisselende positie in het lokaal innemen.

2003
2023-01-29
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon

Positie

De hoeveelheid gas die een netgebruiker per saldo gedurende de contractueel overeengekomen balanceringsperiode aan het gastransportnet heeft onttrokken, dan wel daarop heeft ingevoed. Een positie kan short (gasinvoer kleiner dan afname)., long (gasinvoer groter dan afname). dan wel in evenwicht zijn (gasinvoer gelijk aan afname). (artikel 1, onderd...

Lees verder
2003
2023-01-29
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

positie

positie - Term om aan te geven dat iemand of een bedrijf effecten of andere beleggingsmogelijkheden in bezit heeft en daarmee een koersrisico loopt. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat een belegger 100 aandelen Koninklijke Olie in positie heeft.

2000
2023-01-29
Merken

Merken begrippenlijst

positie

Eng. position; 1 houding, stand, plaats of toestand; plaatsing (van een advertentie); 2 zie merkpositionering; 3 stellingname of houding van een individu; de attitude; 4 plaats in de maatschappij, criterium bij segmentatie naar inkomensklasse, welstand of beroep.

1998
2023-01-29
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

positie

Bij het bieden: plaats aan tafel ten opzichte van de gever, die zelf in ‘eerste positie’ zit. De speler links van de gever zit in tweede positie, de partner van de gever in derde en de speler rechts van de gever in vierde. Overigens is de ‘vierde positie’ ook de situatie waarin de speler verkeert die met een pas (de derde op rij) een einde aan het...

Lees verder
1994
2023-01-29
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Positie

Een positie is een plaats die iemand in de maatschappij of binnen een groepering in verhouding tot anderen inneemt.

1993
2023-01-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Positie

ligging; toestand; houding; betrekking; zwangere toestand; maatschappelijke stand

1992
2023-01-29
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Positie

Plaats die iemand inneemt in een groep of gemeenschap, waaraan een bepaalde status gekoppeld is.

1991
2023-01-29
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Positie

Een belangrijk begrip in de sociologie en sociale psychologie, aldaar gehanteerd in de betekenis van sociale positie. De positie maakt deel uit van de sociale structuur, het netwerk van sociale interacties en interactiemogelijkheden en van posities, dat kenmerkend is voor een bepaalde groepering. De sociale positie in een groepering is het om de in...

Lees verder
1977
2023-01-29
ballet

ABC van het Ballet encyclopedie

Positie

De vijf posities van het klassieke ballet zijn universeel bekend. Ze werden vastgelegd door de dansmeesters, werkzaam aan de Académie Royale de Danse, gesticht door Lodewijk XIV te Parijs. Ze vormen nu nog de basis van het dansonderricht en het uitgangspunt van alle koreografische bewegingen. De vijf voetposities zijn de volgende:- Eerste p...

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

positie

[→Fr.], v. (-s), 1. houding, stand van het lichaam: de van iemand op de evenwichtsbalk; (ballet) term voor de vijf basisstanden van de voeten (e); 2. (fig.) innerlijke houding: — nemen, kiezen, zijn houding bepalen, partij kiezen; 3. plaats, ligging (zoals bepaald door of ten opzichte van andere punten): de van een ster; zijn bepalen (...

Lees verder
1962
2023-01-29
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

positie

1. stand van de linkerhand ten opzichte van de hals van strijkinstrumenten volgens een diatonische reeks; 2.stand van de coulisse (schuif) van een trombone volgens een chromatische reeks.

Lees verder
1955
2023-01-29
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Positie

plaats; stelling; ligging, stand, houding; betrekking

1952
2023-01-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Positie

s., posysje; (in het maatschappelijk leven), stelling; iem. zijndoen verliezen (door geïntrigeer), immen út it sté, der út wrotte.