Wat is de betekenis van Portiekwoning?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Portiekwoning

Een portiekwoning is een woning die met de voordeur op een gemeenschappelijk trappenhuis uitkomt.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Portiekwoning

v. (-en), woning met portiek (2.), inz. complex van woningen die met de voordeur op een zelfde portiek (al of niet met buitentrap) uit komen.

2024-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Portiekwoning

Woning met portiek; de term wordt inzonderheid gebruikt, wanneer een groot aantal woningen met hun voordeuren aan één zelfde portiek uitkomen.

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

portiekwoning

v. (-en) woning met de toegangsdeur in een portiek (1) en niet op de rooilijn.

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

portiekwoning

v. (-en), woning met portiek, m.n. complex van woningen die met de voordeur op een zelfde portiek (al of niet met buitentrap) uitkomen.

Gerelateerde zoekopdrachten