2019-10-20

Populatiegenetica

Onderdeel van de erfelijkheidsleer dat zich richt op de verklaring van erfelijke variatie in een groep individuen van dezelfde soort De erfelijkheidsleer of genetica wordt traditioneel onderverdeeld in verschillende takken, zoals de transmissiegenetica (welke nakomelingen krijg je bij kruisingen?), epigenetica (hoe wordt het lot en de functie van een cel vastgelegd?), moleculaire genetica (de studie van DNA en genexpressie) en populatiegenetica. Populatiegenetica is van bijzonder belang voor de...