Wat is de betekenis van pond?

2020
2022-06-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

pond

1) (19e eeuw) (sold.) dag gevangenis. Naar het brood van een pond dat een gestrafte kreeg. Volgens Van Ginneken gebruikelijk bij de infanterie in de periode 1860-1885. Steeds met een telwoord, bijv. vier pond. Ook vermeld door Van Dam (Jantje Kaas). • Pond, (mil.), 4, 8, 14 pond = 4, 8, 14 dagen provooststraf. (Taco H. de Beer en E. Laurillard...

Lees verder
2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pond

pond - zelfstandig naamwoord 1. gewicht van 500 gram ♢ mag ik een pond koekjes van u? 1. het volle pond betalen [het hele bedrag] 2. het Britse pond ...

Lees verder
2017
2022-06-25
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Pond

Pond - vero. benaming voor een dag gevangenis, ook voor dag in het algemeen: nog acht pond en dan gaan we naar huis. Genoemd naar het brood van een pond, dat de gestrafte kreeg. De term was vooral gebruikelijk bij de infanterie, periode 1860-1885. Franse soldaten gebruikten in hun argot het woord pain (brood) in dezelfde betekenis. Jij bent Van...

Lees verder
2004
2022-06-25
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

pond

Bargoens en soldatentaal voor een dag gevangenis. Steeds met een telwoord: hij kreeg vijf pond. Verwijst naar het brood van een pond dat een gestrafte kreeg. ’k Heb es veertien pond gehad en me in al die veertien dagen niet geschoren of gewassen. A.M. de Jong: Frank van Wezels roemruchte jaren. 1928

Lees verder
2003
2022-06-25
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

pond

pond - Munt van Cyprus, Egypte, de Falklandeilanden, Gibraltar, de Kanaaleilanden, Libanon, Syrië en het Verenigd Koninkrijk.

1998
2022-06-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Pond

soldatenslang voor ‘een dag zwaar arrest’: een pond krijgenbet. ‘tot één dag cellulair veroordeeld worden’. Naar het brood van een pond dat een gestrafte destijds kreeg. Steeds met een telwoord, bijv. vier pond‘vier dagen’. Al in Woordenschat ‘4,8,14 pond = 4,8,14 dagen provooststraf. Volgens Van Ginneken was de uitdr. gebruikelijk bij de infanteri...

Lees verder
1997
2022-06-25
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Pond

Een pond is een (oude) gewichtseenheid. Tegenwoordig representeert het een gewicht van 500 gram, maar vroeger was dit iets minder en kon regionaal verschillen. Het is een maat dat niet officieel vastgelegd is en in 1937 zelfs officieel afgeschaft.

Lees verder
1982
2022-06-25
De Tale Kanaans

J. van Delden

pond

door God geschonken gave.

1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

pond

o. (-en), 1. een oude massa-eenheid (e): een kaas van twaalf -; 2. hoeveelheid van het genoemde gewicht: een — suiker; (fig.) zich honderd — lichter voelen, ten zeerste opgelucht; 3. oude eenheid van kracht, symbool p, m.n. in Duitsland (1 pond = 1 gramkracht; 4. oude rekenmunt (e), thans nog in Groot-Brittannië de naam van de m...

Lees verder
1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Pond

s.n., poun (it); een half —, in healpoun; van ééngewicht, pouns; van een halfgewicht, healpouns; per —, it poun.

1951
2022-06-25
Engels

Woordenboek Engels (1951)

pond

poel, vijver; wed.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Pond

o. (-en), 1. een gewichtseenheid, thans in Nederland 500 gram : men duidt het pond dikwijls aan door het teken d.i. lb., een afkorting van Lat. libra; een kaas van twaalf pond; — 2. hoeveelheid van het onder 1 genoemde gewicht: een pond suiker; dertig cent per pond; bij het pond; — (fig.) zich honderd pond lichter voelen, ten zeerste o...

Lees verder
1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Pond

(1), gewichtsmaat: ½ kg. (officieel niet meer toegelaten). Vroeger ook Amsterdams pond (0.494 kg), onderverdeeld in 16 ons of 32 lood; z Pound; (2) munteenheid, oorspr. aanduidend een zekere gewichtseenheid metaal. In Rom. tijd libra genaamd, van daar Fr. livre, en Eng. aanduiding £, It. lira. Gouden munt ter waarde van pound sterling...

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

pond

o. ponden (1 vroeger: gewichtseenheid; 2 zekere geldswaarde): 1. in ons land was een pond 0,5 kg, een medicinaal pond was 0,375 kg; 2. een pond Vlaams was f 6,00, verdeling: 20 schellingen, 240 groot, 960 duiten of 2880 mijt; een pond sterling (Eng.), vroeger f 12,00, 20 shilling van 12 pence; Bijbel: een pond, ± f 50, is 100 drachmen.

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Pond

1) oude gewichtseenheid v. verschil!. grootte: medicinaal p. = ⅜ kg; thans nog veel gebruikt = ½ kg; 2) munteenheid: Pound, Eng. P. Sterling, = 20 shillings 240 pence; vroeger ook Vlaamsch P. = f 6— = 20 schellingen = 240 groot = 960 duiten = 2880 mijt; Turksch P. = pl.m. f 11,—; i/d Bijbel P. = ± f 50 — = 100 drachm...

Lees verder
1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Pond

1° Gewichtseenheid van ½ kilogram. Vroeger had men nog het Amsterdamsche p., overeenkomend met ca. 0,494 kg en onderverdeeld in 16 ons of 32 lood; dit vertoonde dus veel overeenkomst met het Engelsche p. van ong. 0,453 kg, eveneens onderverdeeld in 16 ons. 2° Munteenheid, was in de M.E. uitsluitend rekenmunt. Het werd berekend op 24...

Lees verder
1925
2022-06-25
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Pond

beteekent in soldatentaal een dag provoost, naar het brood van één pond, dat de gestrafte krijgt; Woordenschat, 937; V. Ginneken II, 458; De Arbeid, 6 Febr. 1915, p. 4 k. 4: Nu moesten dezen voor den Batt.-Commandant verschijnen, en die dan liever 10 pond had, kon ze krijgen en werd dan gestraft; Nkr. IX, 20 Nov....

Lees verder
1916
2022-06-25
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Pond

1e. Vroegere gewichtseenheid in verschillende staten. In Nederland en Duitschland = 0.5 K.G. Medicinaal pond — 375 gram. In Engeland : 1 pound avoirdupoids = 16 ounces (oz.). 1 oz. = 16 drams. 1 pound avdp = 7000 troy grains = 453,592 G. als gewicht voor edele metalen : 1 troy-pound = 12 ounces (oz) 1 oz = 20 penny weights (dwts) 1 dwt...

Lees verder
1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pond

Pond, - gewichtseenheid in vele landen, in Nederland en Duitschland 500 gram (1/2 K.G.), in Pruisen 468, in Beieren 560, in Oostenrijk 561, in Engeland en N.-Amerika 454, in Rusland 409, in Zweden 425 gram. Pond Sterling; zie STERLING.

1910
2022-06-25
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Pond

Pond - gewicht in verschillende landen o. a.: Amsterdam == 494.1 gr. China = (Katti) == 604.79 gr. Duitschland = 500 gr. Engeland, 1 ounce avdp. = 453.5924 gr. 1 troy ounce = 373.242 gr. Finland = 425 gr. Griekenland = 480 gr. = Venetiaansch pond. Ionische eilanden = 456 gr. Korea = 604.8 gr. Parijs = 489.5 gr. Rusland = 409.512 gr. Siam...

Lees verder