Wat is de betekenis van Polygamie?

2020
2021-01-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

polygamie

veelwijverij. het gehuwd zijn van een man of een vrouw met meer dan één partner tegelijk; veelwijverij; polygynie. Voorbeelden: Geen bigamie. Alleen ongehuwden kunnen in het huwelijk treden. Men kan geen tweede huwelijk aangaan vooraleer het eerste is ontbonden. Bigamie en dus ook polygamie zijn verboden. http://user...

Lees verder
2017
2021-01-20
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen

Polygamie

Polygamie - uit het Grieks: ‘poly’ betekent veelheid, ‘gamos’ betekent huwelijk. Met andere woorden: mensen (mannen of vrouwen) die met meer dan één partner tegelijk zijn getrouwd.

2017
2021-01-20
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

polygamie

polygamie - Systeem waarbij een individu zich permanent of tijdelijk aan meerdere geslachtspartners bindt voor de voortplanting. Men onderscheidt polygynie en polyandrie.

2007
2021-01-20
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Polygamie

Huwelijkspatroon waarbij een huwelijksrelatie tussen een man en meer vrouwen tegelijk (polygynie) dan wel tussen een vrouw en meer mannen tegelijk (polyandrie) is toegestaan.

1993
2021-01-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Polygamie

echtverbintenis met meer dan een partner

1980
2021-01-20
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

polygamie

zie polis

1974
2021-01-20
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

polygamie

(G., gamos = huwelijk), verschijnsel dat één dier paart en samenleeft met verscheidene individuen van het andere geslacht, bv. mannetje met meer dan één wijfje (polygynie).

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

polygamie

[→Gr. gameo, huwen], v., het samenleven van mens of dier met meer dan één partner (e); bij planten: bepaalde verdelingen van mannelijke, vrouwelijke en tweeslachtige bloemen over de individuen van die soort (e). (E) ANTROPOLOGIE. Polygamie komt in ca. 80 % van alle maatschappijen voor. Omdat polygynie veel vaker voorkomt dan poly...

Lees verder
1965
2021-01-20
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

POLYGAMIE

een man heeft meerdere vrouwen, of een vrouw heeft meerdere mannen. In het algemeen een term die aangeeft dat één partner meer dan één partner van het andere geslacht gelijktijdig heeft.

1955
2021-01-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

POLYGAMIE

is het (tegelijk) gehuwd zijn met twee of meer personen. De polyandrie (één vrouw met meer dan één man) wordt zeer zelden aangetroffen; de polygynie (één man met meer dan één vrouw) was in het oude Oosten, ook in Israël, en is nog in alle Islamietische landen en enkele landen daarbuiten e...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Polygamie

(<Fr.<Gr.), v., veelwijverij, echtelijke verbintenis van één man met verscheidene vrouwen; — (bij dieren) het samenleven van één mannetje met verschillende wijfjes, b.v. bij hoenders.

1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Polygamie

(Gr. polus, veel, gamein, huwen), het tegelijk gehuwd zijn met 2 of meer personen, waarbij zich twee mogelijkheden voordoen: een vrouw met meer mannen (polyandrie) of een man met meer vrouwen (polygynie). Het laatste kwam ook voor in het O.T. Christus herstelde echter tegelijk met de onontbindbaarheid de eenheid van het huwelijk tot de oorspronkeli...

Lees verder
1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Polygamie

(Gr. polus = veel; gamein = huwen), 1° (moraal) het sluiten van meer dan een huwelijk door een persoon. Gebeurt dit achtereenvolgens, zoodat het eerste huwelijk heeft opgehouden te bestaan, voordat men het tweede sluit, dan noemt men dit polygamia succcssiva. Wij gebruiken daarvoor het woord: → tweede huwelijk en verstaan onder p. het tege...

Lees verder
1916
2021-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Polygamie

Polygamie, - het samenleven van een dier met meerdere individuen van het andere geslacht ; b.v. één mannetje met meerdere wijfjes (veelwijverij, polygynie), zooals b.v. vele hoefdieren en de hoenders. Het omgekeerde geval: samenleven van vele mannetjes met één enkel wijfje (polyandrie) komt zeer zelden voor. (Zie HUWELIJK).

1914
2021-01-20
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

polygamie

polygamie - v., veelmannerij of veelwijverij.

1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Polygamie

Polygamie v. veelwijverij, de echtelijke verbintenis van één man met verscheidene vrouwen.

1870
2021-01-20
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Polygamie

Zie Veelwijverij.

1864
2021-01-20
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

polygamie

polygamie - v. veelwijverij