2019-12-05

Polderparadox

Een paradox is een schijnbare tegenstrijdigheid. Deze zit in het poldermodel dat in Nederland de sociale infrastructuur sterk heeft gemaakt. De organisaties die in het polderoverleg overleggen doen dat steeds minder op basis van representativiteit, maar omdat dat overleg hen nu juist de legitimiteit verschaft om te overleggen. De polderinstituten als werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden) ontlenen hun bestaansrecht aan representativiteit. Zijn vertegenwoordigen een representatief deel...