2019-10-21

Poldermolens in Uitgeest

Van de vijf molens die de Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek bemaalden resteert alleen de Tweede Broekermolen (Lagendijk 8), een met riet gedekte achtkantige grondzeiler uit 1631. Van hetzelfde type is de molen De Kat (Limmerweg 2), gebouwd in 1842 als houtzaagmolen (‘Ons Genoegen’) te Alblasserdam en in 1973 overgebracht ter vervanging van de afgebrande poldermolen ‘De Kat’ uit 1889. Molen De Dog (Geesterweg 22) bemaalde de Castricummerpolder en de Dorregeestermolen (Klein Dorregees...