2020-01-22

Poldermolen in Schellinkhout

‘De Grote Molen’ (Zuiderdijk 57), gelegen ten westen van Schellinkhout, is een met riet gedekte achtkantige binnenkruier uit circa 1630 op een met hout beklede voet. Bij de molenkolk ligt het poldergemaal ‘Schellinkhout’ (Zuiderdijk 56), gebouwd in 1900 als hulpgemaal voor de Polder Schellinkhout. In 1914 nam het gemaal de hoofdbemaling over met een dieselmolen voor de bestaande centrifugaalpomp (geëlektrificeerd 1946).

2019-01-17

Schellinkhout

Schellinkhout - gem. in N.-Holl., vlak ten O. van Hoorn langs de Zuiderzee; 722 H.A., alles zeeklei, met 500 inw., veeteelt en landbouw. Het dorp S. aan den dijk, 480 inw., werd reeds in 1282 vermeld en ontving in 1402 stadsrechten.

2019-10-14

Schellinkhout

Gem. in het West-Friesche zeekleigebied der prov. N. Holland, ten O. van Hoorn, aan het IJselmeer; opp. 650 ha, omvattend de plaats S. en de gehuchten de Wijmers, de Nek en Munnikij; 535 inw. (1937), waarvan 87% Prot., 8% Kath. (behoorend tot de parochies O. en W. Blokker) en 5% onkerkelijk. Er is veeteelt en ooftbouw. Bezienswaardig is de oude kerk (ca. 1400). Stadsrechten verwierf S. in 1402. Ter hoogte van S. had de zeeslag plaats tusschen Corn. Dirksz. van Monnickendam en Bossu (1573). v...

2017-02-09

Poldermolen

Een molen die gebruikt wordt om het waterniveau van een polder op peil te houden, zodat de polder niet onder water komt te staan. De poldermolen werd ook gebruikt om meren droog te malen. Bij sommige droogmakingen als onderste trap gebruikte watermolens.

2017-05-30

poldermolen

molen die ten behoeve van de waterhuishouding in een poldergebied overtollig water van een lager naar een hoger niveau pompt; molen voor polderbemaling

2020-01-02

Poldermolen in Hoogkerk

Poldermolen. Ten westen van Hoogkerk ligt de ‘Zuidwendinger poldermolen’ (Hoendiep 6). Het is een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, gebouwd in 1819 door de molenmakers L.B. Woldring en B.E. Sonius.

2020-01-02

Poldermolen in Haren

Poldermolen ‘De Biks’ (bij Noorderhooidijk 2), gelegen ten oosten van Haren, is een met hout beklede bovenkruier op veldmuren, in 1928 voorzien van drie schroefpompen. De poldermolen werd in 1857 gebouwd door molenbouwer H. ten Have en bemaalde de Onnerpolder. Hij is in 1978-'79 gerestaureerd.

2020-01-02

Poldermolen in Garmerwolde

Poldermolen. De ‘Langelandster poldermolen’ (Stadsweg 9), gelegen ten noordoosten van Garmerwolde, is een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen werd in 1829 gebouwd door molenmaker G.D. van Dijk.

2020-01-02

Boerderijen in Schellinkhout

De in de kern mogelijk nog 18de-eeuwse stolpboerderij Dorpsweg 20 heeft een asymmetrisch houten voorschot en een pronkdeur. Uitgevoerd met houten geveltop en terugliggende darsdeuren is de stolpboerderij Dorpsweg 98 (circa 1880). Terugliggende darsdeuren heeft ook de stolpboerderij Dorpsweg 74 (circa 1885). In het muurwerk is een gevelsteen uit 1612 (Geloof, Hoop en Liefde) opgenomen. Een spiegel en dakerker bezitten de stolpboerderijen Dorpsweg 107 (circa 1875), Nooit Gedacht (Dorpsweg 75; 189...

2020-01-02

Woonhuizen in Schellinkhout

Het in de kern mogelijk 18de-eeuwse dwarse huis De Steenen Camer (Dorpsweg 61) heeft een groot venster geflankeerd door twee lancetvensters. Vroeg-19de-eeuws is het diepe houten huis Dorpsweg 160 met afluiving. Het rond 1850 gebouwde dwarse houten huis Dorpsweg 106 is voorzien van een dakkapel met gesneden windveren en wangen.

2018-03-30

Farms in Schellinkhout

The possibly still 18th-century farmhouse Dorpsweg 20 has an asymmetrical wooden front and a showroom door. Fitted with a wooden gable and recessed drilled doors, the farmhouse is Dorpsweg 98 (circa 1880). Recessed dars doors also has the farmhouse Dorpsweg 74 (circa 1885). A brick from 1612 (Faith, Hope and Love) was included in the wall work. A mirror and roofer possess the farmhouse farms Dorpsweg 107 (circa 1875), Nooit Gedacht (Dorpsweg 75; 1890) and Dorpsweg 66 (circa 1900).

2020-01-02

Poldermolen in Brantgum

Poldermolen ‘De Miedenmolen’ (bij Miedweg 11) is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1855 gebouwde molen bemaalt de polder Dwergsmear en is in 1994 gerestaureerd.

2020-01-02

Poldermolen in Dussen

Poldermolen. De ‘Noordeveldse molen’ of ‘Nieuwe molen’ (Noordeveldseweg ong.), ten noorden van het dorp, is een wipwatermolen uit 1795 met scheprad.

2020-01-02

Poldermolen in Langerak

Poldermolen ‘De Westermolen’ (Nieuwpoortseweg 1) is een uit 1652 stammende wipmolen met scheprad, een met riet gedekte ondertoren en een met hout bekleed bovenhuis.

2020-01-02

Poldermolen in Leegkerk

Poldermolen ‘De Jonge Held’ (Friesestraatweg 436) is een met riet gedekte achtkante bovenkruier op veldmuren, voorzien van een vijzel. De molen is gebouwd in 1829 door molenmaker Tj.H. Bos.

2020-01-02

Poldermolen in Hallum

Poldermolen. De Genezareth Kloosterpoldermolen (Trekweg 8), staand ten zuidoosten van Hallum, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler op veldmuren, voorzien van een vijzel. De in 1850 gebouwde molen bemaalt de polder De Hekjebrêge.

2020-01-02

Poldermolen in Sebaldeburen

Poldermolen ‘De Eendracht’ (bij Provincialeweg 7) is een met riet gedekte achtkante, bovenkruier op veldmuren, voorzien van twee vijzels. De molen werd gebouwd in 1887 naar plannen van J. Klippius ter vervanging van een afgebrande molen uit 1801.

2020-01-02

Poldermolen in Kimswerd

Poldermolen ‘De Eendracht’ (Dijksterbuorren 2) is een achtkantige grondzeiler uit 1872, gebouwd door O.R. Posthumus. De molen heeft een bakstenen voet en een met riet beklede romp en kap. De molen bemaalt het gebied Hege Wier en is in 1993 gerestaureerd.

2020-01-02

Poldermolen in Kaag

Poldermolen ‘De Kaager’ (bij Balgery 2), aan de oostzijde van het Kaageiland, is een mogelijk 18de-eeuwse wipmolen met een met hout beklede ondertoren en bovenhuis. Deze molen bemaalde de Kagerpolder.

2020-01-02

Poldermolen in Lexmond

Poldermolen ‘De Vlietmolen’ (Zederikkade 223), gelegen ten zuidwesten van Lexmond, heeft waarschijnlijk een 18de-eeuwse oorsprong. Deze in 1997 uitgebrande en herbouwde wipmolen met scheprad bemaalt de polder Lakerveld en heeft een met riet gedekte ondertoren en een houten bovenhuis.