Wat is de betekenis van poëtisch?

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

poëtisch

poëtisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: po-e-ties 1. als van een dichter ♢ hij heeft mij een poëtische brief geschreven 2. dromerig en gevoelig ♢ haar kamer is poëtisch ingericht ...

2023-12-11
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Poëtisch

[Lat. poeticus, Gr. poiètikos] dichterlijk; in verzen.


Direct alle 16 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Poëtisch

dichterlijk

2023-12-11
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Poëtisch

dichterlijk; in versmaat

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Poëtisch

adj., poëtysk, dichterlik.

2023-12-11
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Poetisch

poëtisch, dichterlijk.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Poëtisch

bn. bw. (-er, meest —), 1. van een dichter, nis dichter: zijn poëtische bedrijvigheid; 2. zoals eigen is aan, zoals men vindt bij dichters of in de poëzie: poëtische uitdrukkingen; 3. herinnerend aan poëzie, dichterlijk mooi: poëtische gedachten; hoe poëtisch! 4. dichterlijk gestemd : wat ben je poëtisch...

2023-12-11
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

poëtisch

dichterlijk; in versmaat.

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

poëtisch

bn., bw. (dichterlijk), (ë = ee).

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

poëtisch

('e:tis) bn. en bw. (-er, meest -) dichterlijk: -e gedachten; gestemd. Tgst. prozaïsch.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

poëtisch

bn. en bw. (-er, meest -), 1. dichterlijk; 2. dichterlijk gestemd: wat ben je —; in een poëtische bui.

2023-12-11
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

poëtisch

poëtisch - dichterlijk; in versmaat.

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Poëtisch

dichterlijk, in den trant van een gedicht; poëtiseeren, dichten, verzen maken.

2023-12-11
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Poëtisch

dichterlijk.

2023-12-11
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Poëtisch

dichterlijk.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Poëtisch

Poëtisch bn. bw. (-er, meest-), dichterlijk; poëtische gedachten; poëtisch gestemd zijn.