Wat is de betekenis van Poelepetaat?

2020
2021-06-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

poelepetaat

(19e eeuw) (scheldw.) dikke vrouw. • 't Is wat 'n smakelijke poelepetaat; misschien krijgt ie nog idee in je; zoo'n dikke weduwvrouw zonder kindere zou 'm nog wel lijke. (Justus van Maurik: Papieren kinderen. 1888) • poelepetaat (volgens Van Dale een parelhoen, maar mij is ook verzekerd dat het uitstekend dienst kan doen voor een dik, ze...

Lees verder
2004
2021-06-18
vogelnamen

Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Poelepetaat

Friese naam voor het Parelhoen ←. Ook elders in de Lage Landen kent men de soort onder deze naam, bijv. verspreid door geheel Noord-Brabant. Omdat de naam de gebruikers in etymologische zin niets meer zei, traden tal van nieuwe verbasteringen op, bijv. Tulpetaan ← in westelijk Noord-Brabant [WBD met kaartje].ETYMOLOGIE Poelepetaat (1859)...

Lees verder
1994
2021-06-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Poelepetaat

[Fr. poule pintade - lett.: geschilderd hoen; poule van Lat. pulla - vr. van pullus = jong dier] parelhoen.

1993
2021-06-18
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Poelepetaat

parelhoen

1973
2021-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

poelepetaat

[<Fr.], m. (-taten), parelhoen.

1950
2021-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Poelepetaat

(<Fr.), m. (...taten), parelhoen.

1933
2021-06-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Poelepetaat

andere naam voor →parelhoen.

1919
2021-06-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Poelepetaat

of poelepintade, ook parelhoen, lat. Numida meleagris, uit fra. poule pintade, waarvan het tweede woord uit het spa. pintado is overgenomen, dat het lat. pinctatus (gespikkeld) is.

1898
2021-06-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Poelepetaat

Poelepetaat m. (...aten), POELEPETANE, m. (-n), parelhoen.

Gerelateerde zoekopdrachten