Wat is de betekenis van pluimvee?

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

pluimvee

pluimvee - zelfstandig naamwoord uitspraak: pluim-vee 1. tamme vogels die gehouden worden voor de eieren of het vlees ♢ kippen en ganzen horen bij het pluimvee Zelfstandig naamwoord: pluim-vee het pluimvee

2023-10-02
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

PLUIMVEE

Noord-Brabant neemt een-vierde van de eierproduktie van Nederland voor zijn rekening (1986); in totaal telt het land miljoenen legkippen, die 10 miljard eieren per jaar leggen. Van de legpluimveehouders hebben er 400 meer dan 5000 kippen en 40 meer dan 50.000 kippen. De pluimveesector kent twee ketens: de slachtsector en de legsector. Begonnen word...

Direct toegang tot alle 10 resultaten over pluimvee?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Pluimvee

Onder p. worden begrepen: hoenders, eenden, ganzen en kalkoenen, voorzover deze als huisdieren worden gehouden. Ook parelhoenders (poelepetaten) zouden ertoe gerekend kunnen worden, doch deze worden in Ned. slechts sporadisch aangetroffen. P. wordt vrijwel uitsluitend gehouden voor de productie van eieren en/of vlees (nutpluimnveehouderij of bedrij...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Pluimvee

o., (in officiële taal) het tamme gevogelte dat men tot zijn nut, of uit liefhebberij houdt.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

pluimvee

o. (gevogelte).

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Pluimvee

als huisdieren gekweekte vogels.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Pluimvee

Verzamelwoord voor tamme vogels, welke gehouden worden voor het nut of het genoegen, dat zij den mensch bezorgen; bijv. hoen, eend, gans, kalkoen, parelhoen, enz. Diploma voor pluimveeteelt is een aanteekening op de akte van bekwaamheid voor onderwijzer voor de beginselen der landbouwkunde, der tuinbouwkunde of der landbouwhuishoudkunde. Een cursus...

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

pluimvee

(’pluim) o. gevogelte.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

pluimvee

o., tamme vogels, die voornamelijk in het kader van het landbouwbedrijf gehouden worden voor de produktie van eieren en vlees, zoals kippen, eenden, ganzen en kalkoenen.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Pluimvee

Pluimvee o. het gevogelte; —CONSULENT, m. (-en).