Wat is de betekenis van plausibel?

2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

plausibel

plausibel - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: plau-si-bel 1. onderbouwd met feitelijke bewijzen ♢ Carmelita had een plausibele reden om te laat te komen Bijvoeglijk naamwoord: plau-si-bel ... is plausibeler dan ......

Lees verder
1994
2023-02-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Plausibel

[Lat. plausibilis, van plaudere, plausum = (goedkeurend) klappen, toejuichen] aannemelijk, geloofwaardig.

1993
2023-02-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Plausibel

aannemelijk

1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

plausibel

[Lat.], bn., aannemelijk, instemming verdienend, geloofwaardig klinkend: dat klinkt niet zeer plausibele redenen.

1955
2023-02-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Plausibel

aannemelijk, waarschijnlijk.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Plausibel

(<Lat.), bn., aannemelijk, instemming verdienende, geloofwaardig klinkende: dat klinkt niet zeer plausibel; plausibele redenen.

1948
2023-02-06
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

plausibel

aannemelijk, geloofwaardig.

1937
2023-02-06
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

plausibel

bn. (Fr. [Lat. plausibilis van plaudere = goedkeurend in de handen klappen]: toejuichenswaard; aannemelijk, geloofwaardig lijkende).

1937
2023-02-06
Pegasus

S. van Praag (1937)

plausibel

aannemelijk, geloofwaardig.

1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

plausibel

(plau'zibəl) bn. en bw. [Fr. < Lat. plausum < plaudere, toejuichen] aannemelijk, waarschijnlijk.

1914
2023-02-06
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

plausibel

plausibel - aannemelijk, waarschijnlijk.

1908
2023-02-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Plausibel

toe te juichen, waard toegejuicht te worden; ook: aannemelijk, wel waarschijnlijk, geloofwaardig.

1906
2023-02-06
wink

Wink's vreemde woordenboek

Plausibel

Fr., wat toegejuicht kan worden; aannemelijk, geloofwaardig.

1898
2023-02-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Plausibel

Plausibel bn. waarschijnlijk, aannemelijk, schijnbaar: onder plausibele redenen.