Wat is de betekenis van Platteland?

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

platteland

platteland - zelfstandig naamwoord uitspraak: plat-te-land 1. buiten de stad ♢ bijna alle boeren wonen op het platteland Zelfstandig naamwoord: plat-te-land het platteland Synoniemen provincie

2024-06-13
Tom Welzen

Planoloog

Platteland

Onder platteland wordt, op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikte stedelijkheidsklassen, een gebied verstaan waar zich maximaal 1000 adressen per vierkante kilometer bevinden. Gebieden met meer adressen worden tot het matig, sterk of zeer sterk stedelijk gebied gerekend. Er kan echter ook op andere manieren naar het plat...

2024-06-13
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

platteland

land buite die stede.

2024-06-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Platteland

s.n., (boere)lân (it), plattelân (it); op het, bûtenút, yn it boerelân, op it plattelân; van hetafkomstig, út it boerelân, fan it (platte) lân.

2024-06-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Platteland

o., het open veld, het buiten de steden gelegen land dat minder dicht bevolkt is: ten plattelande.

2024-06-13
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

platteland

o. (het vlakke land, het open veld, het buiten de steden gelegen land; buiten): de lonen op het platteland; ten plattelands, buiten de steden.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

platteland

(plattə'lant) o. land met geen of weinig gebouwen, buiten, dorp: een meisje van het -.