Wat is de betekenis van plattegrond?

2018
2020-11-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

plattegrond

plattegrond - zelfstandig naamwoord uitspraak: plat-te-grond 1. tekening van wegen of straten in een gebied ♢ wandelaars gebruiken een plattegrond om de weg te vinden 2. tekening van de afmetingen van een huis of gebouw...

Lees verder
2017
2020-11-29
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

plattegrond

Een plattegrond is een verkleinde, schematische tekening van een ruimte (kamer, huis, wijk, stad) loodrecht van boven gezien. In Wizwijs leren de leerlingen plattegronden lezen en tekenen in de lessen Meten in de ruimte, die horen bij het domein 'Meten en meetkunde'.

2002
2020-11-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

plattegrond

Een plattegrond is een tekening die de indeling van een ruimte laat zien, bijv. van een woonhuis; de maten zijn dan op schaal (1) getekend (zie tekenen).

1973
2020-11-29
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

plattegrond

m. (-en), 1. afbeelding van het grond vlak van een gebouw, een constructie; 2. horizontale projectie van een stad of terrein, een opstelling e.d.

Lees verder
1898
2020-11-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Plattegrond

Plattegrond m. (-ep), teekening van den grond eener stad of van een gebouw.