Wat is de betekenis van Platina?

2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

platina

platina - zelfstandig naamwoord uitspraak: pla-ti-na 1. chemisch element dat verwerkt wordt in sieraden (wit goud) ♢ deze ring is van platina Zelfstandig naamwoord: pla-ti-na het platina Synoniemen wit...

Lees verder
1994
2022-12-09
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Platina

[Sp. = verklw. van plata = zilver] chem. element, zilverwit edelmetaal, met zeer grote relatieve dichtheid (21,45), symbool Pt, ranggetal 78.

1993
2022-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Platina

scheikundig element, Pt; edelmetaaal; witgoud

1990
2022-12-09
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

platina

platina - Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Pt en het atoomnummer 78. Het metaal is glanzend, smeedbaar, vormbaar en zilverachtig wit van kleur en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor het metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, voorwerpen en materialen te maken.

Lees verder
1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

platina

[Sp., zilver], o., 1. chemisch element, symbool Pt; 2. als attr. bn.: een ring; platina bruiloft, feest van 70-jarig huwelijk. Van platina komen in de natuur voor de radioactieve isotopen 190 (halveringstijd 7 x 1011 jaar) en 192 (halveringstijd 1015 jaar) en de niet-radioactieve isotopen 194 (32,9 %), 195 (33,8 %), 196 (25,3 %) en 198 (7,2 %). P...

Lees verder
1955
2022-12-09
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Platina

o., zeer zwaar grijsachtig wit edel metaal.

1954
2022-12-09
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Platina

symbool Pt, atoomgewicht 195,23, is het element met rangnummer 78 in het periodiek systeem. Het is een edel metaal, zilverwit, dat bij 1755° smelt. Het is bestand tegen veel chem. inwerkingen en wordt veelvuldig toegepast in de techniek, de bijouterie en in het laboratorium.

Lees verder
1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Platina

(<Sp.), o., chemisch element (Pt) uit de achtste groep van het periodiek systeem, een zilverwit edel metaal, dat bij 1745° C. snielt, alleen in koningswater oplost en een soortelijk gewicht van 21,4 heeft; ook wit goud geheten; rood platina, legering van nikkel en koper; — als attributief bn.: een platina ring.

1949
2022-12-09
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Platina

symb. Pt, grauwwit, glanzend, tamelijk zacht element, behorend tot de groep der z.g. zware platinametalen; S.G. 21,45, smeltpunt 1774 gr. C; kookpunt J; 3800 gr. C. Het is een edel metaal en wordt alleen door koningswater aangetast. Fijnverdeeld P. kan meer dan het 100-voudige van zijn volume aan waterstof opnemen; vindt toepassing voor sieraden, a...

Lees verder
1948
2022-12-09
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

platina

o wit zwaar edel metaal, wit goud.

1937
2022-12-09
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

platina

o. (Sp. van plata = zilver: een zilverwit edel metaal: witgoud): enkel in gedegen toestand gevonden, b.v. in Californië; zijn S. G. is 21.4, het smelt bij ruim 1900° C.; zie alpaca opm.

1933
2022-12-09
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Platina

scheikundig element, symb. Pt, atoomgew. 195,2, s.g. 21,5, edel metaal, week maar zwaar, blauwachtig wit; wordt i/d natuur in klompen e/i ertsvorm aangetroffen, o.a. in Canada, den Oeral, Midden- en Z.-Afrika. Voornaamste gebruik v. sieraden, voorts i/d electrotechniek, de tandteebniek e/i diverse legeeringen. Van de platinaverbmdiiigen hebben voor...

Lees verder
1933
2022-12-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Platina

(Sp. verkleinwoord van het Spaansche plata = zilver) is een zilverkleurig edelmetaal, s.g. 21,4, hardheidsgraad 4 tot 6. Het vertoont weinig bindingsneiging tot andere elementen, is zuurbestendig en kan bij hooge temp. gesmeed en in de koude geplet, gebogen of tot fijne draden gerekt worden. Het komt vrijwel uitsluitend gedegen voor. Op primaire vi...

Lees verder
1930
2022-12-09
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

platina

('pla:tina) o. [Sp. klein zilver < plata, zilver, waarvoor men het oorspr. hield] zilverwit, moeilijk smeltbaar edel metaal, dat niet door zuren wordt aangetast. Ook: witgoud. Enc. Platina wordt door de schrijvers der Oudheid niet vermeld, maar men heeft in Thebe, aan een Egyptische metalen bus uit de VIIde eeuw v. K. versieringen van plat...

Lees verder
1928
2022-12-09
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Platina

Van 100—240 K.M. ten Noorden van Jekaterinenburg liggen Nischny Tagelisk en Bisserks. Hier bevinden zich de mijnen, die het kostbaarste metaal leveren: het platina, dat ook wel in Columbia, Canada en Zuid-Afrika wordt gevonden. Het platina komt in de natuur bijna uitsluitend in gedegen toestand voor, samen met enige andere zeldzame metalen, n...

Lees verder
1916
2022-12-09
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Platina

Een edel metaal, komt gedegen voor, meestal als ronde, platte korrels, is zeer hard en rekbaar, soms magnetisch en heeft een metaalglans. Het is moeielijk smeltbaar en slechts oplosbaar in koningswater. Soortelijk gewicht 25, 46.

Lees verder
1916
2022-12-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Platina

Platina, - het verkleinwoord van het Spaansche „Plata”, dat zilver beteekent, een scheikundig element; werd in 1736 door Antonio de Ulloa vermeld, in 1750 door Waston als een afzonderlijk metaal beschreven en het eerst vooral door Wollaston nader onderzocht. P. komt in de natuur vrijwel uitsluitend gedegen voor, oorspronkelijk als bestanddeel van z...

Lees verder
1914
2022-12-09
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

platina

platina - o., zeer zwaar grijachtig-wit edel metaal; wordt gebezigd voor smeltkroezen, chemische instrumenten en in de photographie.

1910
2022-12-09
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Platina

Platina - een zeer nuttig metaal, zilverwit, sterk glanzend en zeer smeedbaar. Alleen in Rusland werd het vroeger voor munt gebruikt. Het heeft een niet zeer constante waarde, zoodat het uit dien hoofde voor standaardmetaal niet gebezigd kan worden.

1908
2022-12-09
Vivat

Schrijver op Ensie

Platina

eigenlijk Bartholomeus Sacchi, naar zijn geboorteplaats Piadena (in het lat. Platina) P. geheeten, werd, na onderscheidene bedieningen aan het pauselijk hof te hebben bekleed, door Sixtus IV aangesteld tot bibliothecaris van het Vatikaan, welke betrekking hem den toegang gaf tot de bouwstoffen voor zijn hoofdwerk: ~Vitae Pontificum (Venetië 14...

Lees verder