2019-11-21

Planeet

Planeet, afkomstig van het Grieksche woord omdoler, of dwaalster is de naam van zoodanige hemelligchamen, welke zich langs nagenoeg cirkelvormige (eigenlijk elliptische) banen rondom de Zon bewegen en het licht van laatstgenoemde terugkaatsen, daar zij van eigen licht verstoken zijn. Zij zijn dien naam verschuldigd aan de omstandigheid, dat zij met betrekking tot de vaste sterren gedurig van plaats veranderen en dus langs het uitspansel schijnen rond te dwalen. Sommige planeten overtreffen in he...

2019-11-21

planeet

planeet - zelfstandig naamwoord uitspraak: pla-neet 1. hemellichaam dat om de zon draait ♢ de aarde is een planeet Zelfstandig naamwoord: pla-neet de planeet de planeten het planeetje

2019-11-21

Planeet

Planeet v. (...eten), donkere bol, die in eene elliptische baan zich om eene vaste ster, inz. om de zon beweegt en van haar licht en warmte ontvangt; — de binnenplaneten, die niet zoo ver als de aarde van de zon verwijderd zijn; — de buitenplaneten, die op grooteren afstand dan de aarde om de zon wentelen; — de kleine planeten, de asteroïden tusschen Mars en Jupiter; — (fig.) de oorzaak van alles wat hier op aarde geschiedt, lot, noodlot, voorbeschikking: hij is onder eene ongelukkige p...

2019-11-21

planeet

planeet - v., dwaalster; donker hemellichaam.

2019-11-21

planeet

v. hemelbol, die zijn licht van de zon ontvangt, om welke hij zich in een, meer of minder zuivere, elliptische baan beweegt.

2019-11-21

Planeet

(sterrenk.). De p. zijn donkere lichamen, die slechts van de zon ontvangen licht weer uitstralen, en zich om de zon bewegen in ellipsvormige banen van betrekkelijk kleine excentriciteit en geringe helling op de ecliptica. Het zijn, van de zon te beginnen ( → Intramercuriaal): Mercurius, Venus, de aarde, Mars, de kleine planeten, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. In tegenstelling met de → kleine planeten heeten de 9 andere de groote p.; de beide, die vóór de a...