Wat is de betekenis van Placidia galla?

2023-10-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Placidia galla

Placidia galla, - dochter van den Romeinschen keizer Theodosius den Gr., zuster van keizer Honorius; geraakte op 21-jarigen leeftijd in 410 n.C. bij de verovering van Rome als gevangene in handen van Alarik. Sedert 414 was zij gehuwd met Alarics zwager en opvolger Athaulf en werd na diens vermoording 415 door den nieuwen koning Wallia naar Italië t...

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Placidia Galla

➝Galla Placidia.

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Placidia galla?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Placidia galla

dochter van den romeinschen keizer Theodosius den Grooten, zuster van keizer Honorius, geraakte op 21-jarigen leeftijd in 410 na Chr. bij de verovering van Rome als gevangene in handen van Alaric. Sedert 414 was zij gehuwd met Alarics zwager en opvolger Athaulf en werd na diens vermoording 415 door den nieuwen koning Wallia naar Italië terugge...