Wat is de betekenis van Plaats?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Plaats

Geen plaats in de herberg, (er is) geen plaats of onderdak voor iemand of iets. Deze uitdrukking verwijst naar het kerstverhaal: als Jozef en de hoogzwangere Maria in Betlehem aankomen om zich te registreren voor de volkstelling, is er nergens een onderkomen te vinden. Maria ‘baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in e...

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

plaats

plaats - zelfstandig naamwoord 1. bepaalde ruimte of punt in de ruimte ♢ op deze plaats blijf ik zitten 1. in plaats van [als vervanging van] 2. plaats innemen ...

2024-05-30
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

plaats

plein Het zal veranderen, binnenkort, in mijn café in Evergem. Elke avond mag je komen, Minne. Ik hou zelfs een plaatsje over bij het raam, zodat je de hele dorpsplaats zien kan, en iedereen die voorbijkomt. En of je een glas bier bestelt of niet, daar mag je blijven zitten (Hugo Claus, Suiker) In het Frans: '(grand) pla...

2024-05-30
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

plaats

(de, -en) plein bij de kerk, dorpsplein, kerkplein, kamer, vertrek. zie afstappen, trappelen.

2024-05-30
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Plaats

Zie: (→) dramatische ruimte.

2024-05-30
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Plaats

opgestaan (is) - vergaan wie van zijn zitplaats is opgestaan, moet niet verbaasd zijn wanneer het zitje achteraf door iemand anders wordt bezet. Een cliché dat al erg oud is en het nog steeds goed doet. In 1991 verscheen een boek (van o.a. Will van Sebille) onder de titel Opgestaan is plaats vergaan, een bericht van en over afstandsmoeders.

2024-05-30
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

plaats

(= distributie) Eén van de vier Ps, waarmee alle marketingvariabelen en -instrumenten worden aangeduid die het distributiebeleid betreffen.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

plaats

1. plaats waar een publikatie gedrukt is. 2. vindplaats volgens het gebezigde systeem van opstelling, als regel in een signatuur vastgelegd. 3. plaats waar een publikatie is uitgegeven place of publication.