2019-09-22

pinda’s

Fataal voor iedere wijn. Andere nootjes mogen op tafel, maar de aardnoot dus perse niet. Biertje?

2019-09-22

pinda's

pinda's - Tropische in de grond rijpende vrucht van de Arachis hypogaea