Wat is de betekenis van Pilatus?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Pilatus

1) (2009) (inf.) mannelijk geslachtsdeel. • (Seksuele volkstaal en eufemismen op Wikipedia. 2009) • Dat iemand, zeg maar, zijn mannelijkheid in het geding brengt en met zijn opperwachtmeester, zijn kleine generaal, pook, tamp, tampeloeres, jouw verticale glimlach beroert. Zijn vleessabel, derde been, ochtendstok, hoogteroer, flurk, lans,...

2024-06-15
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Pilatus

Pilatus, procurator van Judea die Jezus uitleverde om gekruisigd te worden, in vergelijkingen genoemd als voorbeeld van iemand die onterecht zijn verantwoordelijkheid ontkent. Van Pontius naar Pilatus, van het kastje naar de muur. Pontius Pilatus, de procurator (stadhouder) van Judea voor de Romeinen, stond niet best bekend. Hij zou corrupt zijn g...

2024-06-15
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Pilatus

zie kloot.

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Pilatus

1. Romeins landvoogd over Judea in de dagen van Jezus, 14—37 n. C.; —(spr.) iem. van Pontius naar Pilatus zenden, iem. voor niets heen en weer laten lopen, om zijn zaak op de lange baan te schuiven (vgl. Lucas 23 : 6—12); — het zijn vrienden als Herodes en Pilatus, vijanden die voor het ogenblik samengaan om z...

2024-06-15
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Pīlātus

van werpspiesen voorzien.

2024-06-15
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Pilatus

berg in Emmentaler Alpen, aan Vierwoudstedenmeer. Hoogste top Tomlishorn (2132 m).

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Pilatus

1 voluit: Pontius Pilatus, de 6e Rom. landvoogd over Palestina, van 26–36 n. C.; toen hij in de Paschatijd met zijn troepen te Jerusalem toefde om de orde te bewaren, kwam de Joodse Hoge Raad hem vragen, Jezus’ doodvonnis te bekrachtigen; zegsw. iemand van Herodes naar Pilatus zenden, Lukas 23 : 7–11; met alliteratie: iem. van Pon...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Pilatus

berggroep, a/h Vierwoudstëdenmeer (Tomlishorh 2132 m). '