Wat is de betekenis van piesjes?

1919
2021-06-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Piesjes

(In — kappen, snijden enz.) in stukjes snijden enz. ’t Is het fra. pièce of eng. piece ; Langendijk 2, 120: „Och was men heer maar hier, Hy zou je lui wel gauw ’an duizend piesjes kappen”; Rusting, Volgeest. Werken 1, 250: „Ik zal je aan duizend piesjes rijten”; Fokke Simonsz, Boert. Reis 2, 271: &bd...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten