Wat is de betekenis van Pierre Emmanuel Félix Chazal?

1981
2022-01-24
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Pierre Emmanuel Félix Chazal

Belg. militair en politicus, *1.1.1808 Tarbes, ✝ 25.1.1892 Uzos. Was Fransman van geboorte en nam deel aan de Belg. Revolutie van 1830; werd na 1830 met verscheidene militaire commando’s belast. Van 1847-50 en van 1859-66 als luitcnantgencraal minister van Oorlog in de liberale kabinettenRogier; liet de vestingwerken van Antwerpen door de Kam...

Lees verder
1869
2022-01-24
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Pierre emmanuel félix chazal

(baron), belgisch generaal en staatsman, geb. 1808 te Tarbes, trad 1830, door de belgische omwenteling meegesleept, in krijgsdienst, en klom spoedig op totluitenanl-generaal. Xjjne degelijke krijgskundige kennis bragt hem 1847 op het kussen als minister van oorlog; 1850 trad hij als zoodanig af; 1856 ging hij als gezant naar Petersburgom keizer Ale...

Lees verder