Wat is de betekenis van Piekeren?

2018
2023-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

piekeren

piekeren - regelmatig werkwoord uitspraak: pie-ke-ren 1. er zorgelijk en ingespannen over denken ♢ hij piekerde over de oplossing van het probleem Regelmatig werkwoord: pie-ke-ren ik pieker ...

Lees verder
2016
2023-01-27
Dea Boom

Psycholoog via psychologenpraktijkboom.nl

Piekeren

Piekeren is een vorm van nadenken waarbij je weinig controle ervaart. Nadenken doet iedereen. Het is een rationeel proces waarbij je gedachten de revue laat passeren, ze kunt ordenen of juist op de vrije loop kunt laten. Bij piekeren ervaar je echter veel minder controle. Dezelfde gedachten blijven bijvoorbeeld maar over en over in je hoofd rondspo...

Lees verder
1973
2023-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

piekeren

(piekerde, heeft gepiekerd), 1. ingespannen denken, peinzen: daar moet ik eens goed over piekeren; 2. tobben: hij zit de hele dag te piekeren.

Lees verder
1952
2023-01-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Piekeren

v., prakkesearje, pikerje, wjirmje; over iets —, earne mei omtopje -toppe, -tize, -pakke; -d van karakter, prakkesearderich.

1950
2023-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Piekeren

I. (piekerde, heeft gepiekerd), (<Mal.), ingespannen denken, peinzen, mijmeren: ik heb daar lang over gepiekerd; hij zit de hele dag te piekeren. II. (piekerde, heeft gepiekerd), herhaaldelijk steken, b.v. in toepassing op het steken met de naald: hij piekerde maar weer door.

Lees verder
1949
2023-01-27
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

piekeren

denken.

1948
2023-01-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

piekeren

(na)denken, voortdurend zitten peinzen.

1937
2023-01-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

piekeren

I. piekerde, h. gepiekerd (O.-I. nadenken, tobbig peinzen of zinnen over, tobben): zitten piekeren op, over dat vraagstuk. II. piekerde, h. gepiekerd (herhaaldelijk steken inz. naaien): steeds weer piekeren.

Lees verder
1930
2023-01-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

piekeren

= pikkeren.

1916
2023-01-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Piekeren

Piekeren, - van het Jav. en Mal. pikir, een verbastering van het Arab. pikir, gedachte, denken, overpeinzen.

1914
2023-01-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

piekeren

piekeren - (argot) denken, mijmeren, soezen.

1906
2023-01-27
wink

Wink's vreemde woordenboek

Piekeren

verbastering van het Mal.

1898
2023-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Piekeren

Piekeren (piekerde, heeft gepiekerd), ingespannen denken, peinzen: ik heb daar lang over gepiekerd; afgetrokken over iets mijmeren: hij zit den heelen dag te piekeren.