Wat is de betekenis van Phantasie, abstraherende?

2024-03-04
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Phantasie, abstraherende

phantasie, als hierboven aangegeven onder 2°.