Wat is de betekenis van Petrus?

2020
2021-08-02
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Petrus

Van Gri. petra 'rots', als symbool van vastheid, betrouwbaarheid (vergelijk Frans pierre 'steen' en de Franse vorm van de naam, Pierre). De discipel Sim(e)on ontving deze naam van Christus. Zie Matteüs 16.18: 'En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen (...). Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der heme...

Lees verder
2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Petrus

Petrus - Eigennaam 1. (mannelijke naam) mannelijke naam 2. in het bijzonder van iemand uit het Nieuwe Testament en één van de twaalf discipelen van Jezus die geacht wordt de hemelpoort te bedienen Synoniemen Peter

Lees verder
2004
2021-08-02
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Petrus

Petrus is geboren als Simon in Betsaïda en is de broer van de apostel Andreas. Ten tijde van zijn ontmoeting met Christus woonde hij in Kafarnaum. Hij was gehuwd, want de evangelist Marcus (1:29) maakt melding van zijn schoonmoeder. Met Johannes en Jacobus behoort hij tot de bevoorrechte leerlingen. Petrus wordt bijvoorbeeld in de heilige schrift 1...

Lees verder
2000
2021-08-02
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Petrus

Petrus, een van de twaalf apostelen, later gezien als degene die de toegang tot de hemel bewaakt. De stoel van Petrus, het ambt van paus, het pausschap. Petrus was een van de twaalf apostelen van Jezus. Zijn eigenlijke naam was Simon (Simeon); Jezus gaf hem de naam Petrus, die ‘rots’ betekent, om aan te geven dat hij een belangrijke rol zou gaan v...

Lees verder
1997
2021-08-02
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

Petrus

In de oorspronkelijke eedformule help Sint Petrus wordt de heilige Petrus tot getuige aangeroepen dat men de waarheid spreekt. Het ijdel gebruik van die eedformule maakt haar tot vloek, die, om te voorkomen dat de heilige dat gebruik aan de spreker zou vergelden, verbasterd en dus afgezwakt kan worden. Hoewel er verschillende Petru...

Lees verder
1982
2021-08-02
De Tale Kanaans

J. van Delden

Petrus

een van de twaalf apostelen, heette eigenlijk Simeon (Simon).

1980
2021-08-02
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Petrus

zie peterselie

1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Petrus

[Lat. →Gr. petros, vert. van Aramees: Kefas, steen, rots], bijnaam van Simon uit Bethsaida, zoon van Jona, broer van Andreas, apostel van Jezus. Na het pinksterfeest leidde Petrus met Jakobus en Johannes de Jeruzalemse gemeente. Hij gaf ondanks zichzelf de stoot tot de eerste heidenzending (→aposteldecreet), maar bleef zelf bij voorkeur d...

Lees verder
1964
2021-08-02
voornamen

Voornamenboek

Petrus

m Van Gri. petra ‘rots’, als symbool van vastheid, betrouwbaarheid (vgl. Fra. pierre ‘steen’ en Pierre). De discipel Sim(e)on ontving deze naam van Christus. Zie Matt. 16.18: 'En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen (...). Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen.....

Lees verder
1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Petrus

eigennaam; ontleend aan die van de apostel; (spr.) hij weet wel waar Petrus de sleutel had, hij weet het fijne van de zaak wel.

1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Petrus

(Gr.), steen (Aram. Kephas), bijnaam van de apostel Simon of Simeon, zoon van Jona of Johannes, broeder van Andreas. Geboortig uit Bethsaïda oefende hij in Kapernaüm het beroep van visser uit. In de kring der discipelen neemt hij de eerste plaats in: met de naam P. wordt hij door Jezus nadrukkelijk onderscheiden (vgl. Matth. 16 : 18, Marc...

Lees verder
1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Petrus

Petrus - 1 )van Alcantara (1499—1562), Spaansch Franciscaan, stichtte de Congregatie der Alcantarijnen of Minorieten van de strengste observantie (1554), die in de 17de eeuw haar bloeitijd beleefde, in 1897 opgeheven werd. Diepen invloed oefende zijn quietistische mystiek door zijn geschrift De oratione et meditatione (1545), ook in ’t Nederl. vert...

Lees verder
1898
2021-08-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Petrus

Petrus m. (-sen), eigennaam; inz. een der apostelen die in naam der overigen het woord voerde en de eerste bisschop van Rome genoemd wordt; — (spr.) hij weet wel, waar Petrus den sleutel had, hij weet het fijne van de zaak wel.

Lees verder
1870
2021-08-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Petrus

Petrus, een der apostelen van Jezus, heette eigenlijk Simon. De naam Petrus (Rots) werd hem later geschonken, zoodat men hem meermalen als Simon Petrus vindt vermeld. Hij was de zoon van een zekeren Jonas en de broeder van Andréas en hield zich aanvankelijk bezig met het visschersbedrijf in de nabijheid van Capérnaum. In den kring der apostelen was...

Lees verder