Synoniemen van Petoet

2020-04-07

Petoet

Petoet - gevangenis. Volgens sommigen afgeleid van Fr. partout, maar dat lijkt niet erg aannemelijk. Vermoedelijk heeft het Javaanse woord dipetut gepakt, gevangen gezet, hieraan ten grondslag gelegen. De broeken motten gevreten worden, en een beetje gauw of ik zajje de petoet in donderstene! - A.M. de jong, Frank van Wezels roemruchte jaren (1928) ​

2020-04-07

petoet

gevangenis In 1918 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1937 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, De Gabbertaal van E.G. van Bolhuis. Van het Javaanse dipetut voor ‘gepakt, gevangen gezet’. Waarschijnlijk ontstaan in de soldatentaal. Ook aangetroffen als patoet. Willem Wilmink dichtte ooit: Jan kreeg een heel jaar onderdak in de petoet, ofwel de bak. Dat was misschien wat zwaar beoordeeld, maar goed, de rechter wou een Voorbeeld. • ‘V...

2020-04-07

petoet

(pətoet) m. cel, gevangenis : in de zitten.