Wat is de betekenis van pertinentia of pertinentiën?

1955
2021-04-18
vreemd

Vreemde woordenboek

Pertinentia of pertinentiën

dingen die bij iets behoren; hulpzaken.