Wat is de betekenis van Pers?

2023-09-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

pers

pers - zelfstandig naamwoord 1. apparaat waarmee je ergens het sap uithaalt ♢ ik gebruik altijd een sinaasappelpers 1. vers van de pers [net gedrukt] 2. een goede pers krijgen...

2023-09-21
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

pers

De relatie tussen de pers en het Koninklijk Huis is vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw steeds moeizamer geworden. Enerzijds door een groeiende mediabelangstelling voor de persoon van de koningin en haar familie, anderzijds door een groeiende behoefte aan privacy bij de koninklijke familie. Door de gangbare, ruime interpretatie van het...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Pers?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-21
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Pers

In papiermolens.

2023-09-21
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Pers

Pers is de verzamelnaam voor de verscheidenheid van kranten, tijdschriften, persbureaus, radio en televisie. Ook gebruikt voor personen: (foto)journalisten, redacteuren en verslaggevers.

2023-09-21
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

pers

1. de gezamenlijke dagbladen en tijdschriften. 2. de gezamenlijke journalisten die bij de nieuwsmedia werkzaam zijn. - dagbladpers. 3. zie: drukpers.

2023-09-21
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

PERS

Vrij laat, vergeleken met de meeste Hollandse steden, verscheen op 26 april 1758 voor het eerst de Middelburgsche Courant. Zij werd uitgegeven door vier heren, die een octrooi van het gemeentebestuur verkregen en daarvoor een ‘recognitiegeld’ moesten betalen. In 1780 kwam de krant in het bezit van de gebroeders Abrahams; tot 1874...

2023-09-21
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

pers

1. (Verkorting van perzik onder invloed van kers). (Gewest.) Perzik. - Zie ook de dialectwdb. (o.a. BO, C. en T.B.), alsook pêche. Afl./Sam.: perzelaar (perselaar), perzik(e)boom; perzeboom, perzik(e)boom. 2. (perse) (Lange) stok, staak (in versch. toep.); in de aanh. m. betr. t. het vogelschieten. Staande perse...

2023-09-21
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Pers

m., 4. (communicatie) wat de drukpers voortbrengt, m.n. dagbladen en tijdschriften. ©TECHNIEK Op het technisch vlak heeft.de pers een ware revolutie doorgemaakt. Het machinaal letterzetten in regels, dat tegen het eind van de 19e eeuw ingang vond, is in de jaren vijftig van de 20e eeuw verdwenen. Het werd vervangen door de ontwikkeling van ee...

2023-09-21
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

pers

(de), stof met zwarte of blauwe bloemen op een witte achtergrond. Sommige willen pers, d.i. wit met grote zwarte of blauwe bloemen. Met deze term duidt men eigenlijk aan bonte kleuren met blauw gemengd (Wooding 100). - Etym.: S persi = paars. - Opm.: I.h.b. gebr. in de Para.

2023-09-21
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

PERS

De ca. 50 bladen en tijdschriften in Frl. zijn: Dagbladen (vijf), Streekbladen (26), Fr.-talige bladen (vijf), Landbouwbladen (vijf), verder de geestelijke P. en diversen (vak- en verenigingsbladen). Vergelijking leert dat het krantenleven in Frl. bloeit. De Fr. krant heeft een eigen gezicht, alleen al door het tweetalige. De bladen bieden veel va...

2023-09-21
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

PERS

omvat een geheel van snelwerkende communicatiemiddelen, welke in onze tijd duizenden omvatten en mede „de publieke opinie” vormen. Vandaar haar belang en haar gevaren. De moderne mens is veel sterker dan vroeger bij geheel de wereld betrokken; hij loopt ook het gevaar psychologisch ontworteld te raken en zijn concentratievermogen te ver...

2023-09-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Pers

s., parse.

2023-09-21
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Pers

blauwgroen.

2023-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Pers

m. (Perzen), 1. bewoner van Perzië; 2. Perzisch tapijt.

2023-09-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

pers

I. v. persen (Lat. pressa v. premere = drukken: 1 werktuig om te persen; 2 werktuig om geschriften en platen door de druk te vermenigvuldigen: drukpers): 1 een oliepers, een hydraulische pers; 2 een handpers; een snelpers, een rotatiepers, door stoom-, gas- of electrische kracht gedreven; het boek gaat (of: is) ter perse; ter perse leggen, doen dru...

2023-09-21
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Pers

1) toestel om persing of druk uit te oefenen, zooals excenter-p., hydraulische p., schroef-p., enz.; 2) machine v/h vervaardigen v. drukwerk, als hand-p., degel-p., snel-p., rotatie-p., enz.; 3) naarn v. alles wat op dagbladen en → periodieken betrekking heeft.

2023-09-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Pers

1o (huishoudkunde) werktuig om huishoudgoed, vooral servetten, glad en plat te maken, waardoor het langer schoon blijft. De linnenpers werd vooral vroeger gebruikt (sinds de 17e e.), en is te verkrijgen met en zonder onderkast. Het goed wordt op dikke eikenhouten planken gelegd, op eenigen afstand van elkaar, waarna de bovenplaat door een schroef o...

2023-09-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Pers

m. [Perzen] man of zaak uit Perzië nl. 1. bewoner, man afkomstig van Perzië. 2. pers Perzisch tapijt.

2023-09-21
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Pers

1e. Instrument tot het samendrukken van stoffen. 2e. De machine waarmede drukwerk wordt vervaardigd; ook alle door deze machine vermenigvuldigde geschriften te zamen bijv. dagblad pers, illustratieve pers.

2023-09-21
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Pers

metathesis voor pres, van ’t Fr. presse : wijnpers (later ook drukpers) van presser = drukken. Ook: iemand pressen tot iets.