2020-01-27

permitteren

permitteren - regelmatig werkwoord uitspraak: per-mit-te-ren 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ (deftig) dat is hier niet gepermitteerd 2. de vrijheid nemen om iets te doen ♢ wij kunnen ons dit jaar geen vakantie permitteren Regelmatig werkwoord: per-mit-te-ren ik permitteer

2020-01-27

permitteren

vergunnen, veroorloven, toestaan.

2017-03-29

Grote vissen scheuren de netten

Belangrijke mensen kunnen zich veel permitteren zonder bestraft te worden.

2017-03-29

Dat is een rib uit mijn lijf!

Dat kost zoveel, dat ik het me eigenlijk niet kan permitteren.

2017-03-01

Akkerheiligen

De Akkerheiligen zijn een groep beschermheiligen waaronder ook veeheiligen vallen. Deze heiligen horen thuis bij de boeren die eenvoudige iconen thuis hadden waar deze heiligen op figureerden, maar ook bij de landheren die zich kostbare iconen konden permitteren van de beschermheilige van hun vee, vooral hun paarden. In de afbeeldingen van deze groep heiligen wordt iets van de maatschappelijke werkelijkheid weerspiegeld. Zo ziet men op iconen waar paarden op voorkomen, dat het nakomelingen zijn...

2019-06-08

drielobtracering

drielobtracering - Een sierlijk motief aangebracht in bogen en boogconstructies, waarbij drie cirkels gedeeltelijk in elkaar grijpen en de onderkant van dit geheel open is. Vaak vormen ze de bovenkant van een boog, maar kunnen ook onderdeel zijn van een groter geheel en vormen dan een deel van het maaswerk. Te onderscheiden van 'driepassen'. Terwijl bij een driepas en een vierpas zeer zorgvuldig wordt omgegaan met de cirkels van een passer, permitteren bij drielobben steenhouwers en ho...

2017-12-04

gepermitteerd

gepermitteerd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van permitteren

2019-06-04

bokkesprong

bokkesprong - m. (-en), 1. zonderlinge, kromme sprong als van een bok; 2. zonderlinge, dwaze kluchtige handeling of vertoning, grap: bokkesprongen maken; ik kan geen bokkesprongen maken, kan me geen onnodige uitgaven permitteren.

2017-10-31

vergunnen

vergunnen - Werkwoord 1. (ov) toestaan, toestemming verlenen. Berthout en de hertog vergunden aen die van Mechelen eene allervoordeeligste Keure. Woordherkomst afgeleid van gunnen met het voorvoegsel ver- Verwante begrippen gedogen, niet beletten, permitteren, toelaten, toestaan, veroorloven

2017-11-14

gedogen

gedogen - Werkwoord 1. (ov) afzien van bestraffende of ondermijnende maatregelen De vraag is hoe lang het minderheidskabinet gedoogd gaat worden. Woordherkomst afgeleid van dogen met het voorvoegsel ge- Verwante begrippen dulden, permitteren, toelaten, toestaan, vergunnen, veroorloven

2017-06-22

Aap

Vanaf de Middeleeuwen stond de aap te boek als een ondeugend en schaamteloos dier dat vaak opduikt in de kunst als symbool voor de duivel. Een geketende aap verwijst in de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst naar de zondige mens die zich door zijn lusten laat ketenen, regeren. In 'De zondeval' van Cornelis Cornelisz. van Haarlem wordt de aap geassocieerd met het sanguïnische temperament. Bovendien was een aap iets exotisch. Het bezit van een aap was een luxe die alleen rijkelui zich konden perm...

2017-10-31

veroorloven

veroorloven - Werkwoord 1. (refl) zich ~ zichzelf iets toestaan, gewoonlijk een financiële uitgave Hij kon zich niet meer veroorloven op vakantie te gaan. 2. (refl) zich ~ niet schromen een bepaald gedrag te vertonen De vrijpostigheden die hij zich veroorloofde vielen niet bepaald in goede aarde. Woordherkomst Afgeleid van het verouderde werkwoord oorloven met het...

2018-08-17

meningsverschil

Ruzie. Andere eufemismen zijn o.a. verschil* van mening en woordenwisseling* . De ruzie wordt hier gebagatelliseerd. Of bij een ander meningsverschil eiste dat hij ‘z’n kanes moest houden’ anders kreeg hij een revolverschot. Opzij, 01-09-91 We hadden een keer zo’n hoogoplopend meningsverschil dat ik een bordje kapot gooide. HP/De Tijd, 01-10-99 Poetin kon vrijdag moeilijk zijn vertrouwen in de generaals opzeggen. Kritiek op de legertop zou hij als een boemerang terugkri...

2017-10-31

woonblok

woonblok - Zelfstandignaamwoord 1. (bouwkunde) een groep aan elkaar vast gebouwde woningen - Sindsdien is de landmacht verder uitgegroeid tot een staat-in-de-staat met een enorme bureaucratie, eigen universiteiten, ziekenhuizen, scholen, muziekkorpsen, dans- en toneelgroepen en dure woonblokken in de grote steden. Generaals met grote industriële en vastgoedbelangen in hun militaire regio’s konden zich decennia permitteren de instructies van d...

2017-05-05

Fiets en status

Alle mensen gedragen zich naar hun status. Voor Nederlanders is bijvoorbeeld een fiets een gewoon vervoermiddel. Voor iedereen, voor rijk en arm, voor jong en oud, sportief en onsportief. Voor veel Turkse mannen is een fiets kinderspeelgoed. Een volwassen man hoort zich te gedragen op een manier die bij zijn positie past. U zult daarom ook zelden een Turkse man zien fietsen, hem in korte broek zien, of hem zien joggen. Hij zal ook niet zo makkelijk gaan hardlopen om een trein te halen. Dat past...

2017-12-04

havanna

havanna - Zelfstandignaamwoord 1. grote, dure Cubaanse sigaar Wat roept zoiets nou op bij een neutrale toeschouwer?' zei Breukhout toen ze weer in de auto zaten. Hij hief de hand met de sigaar op van het stuur, wees vaag naar zichzelf en plooide peinzend zijn lippen. 'Een toeschouwer die zich natuurlijk niet te veel neutraliteit kan permitteren gezien het medium waaraan hij zijn nederige diensten heeft aangeboden, en dat hem in ruil daarvoor in staat s...

2017-11-14

bestrijden

bestrijden - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-strij-den 1. tegen iets of iemand vechten of je verzetten ♢ de regering bestrijdt de criminaliteit door meer agenten op te leiden 1. de kosten bestrijden [minder kosten maken] Onregelmatig werkwoord: be-strij-den ik bestrijd

 • 2017-11-14

  tegengaan

  tegengaan - onregelmatig werkwoord uitspraak: te-gen-gaan 1. tegen iets of iemand vechten of je verzetten ♢ ik probeer het onkruid op mijn terras tegen te gaan Onregelmatig werkwoord: te-gen-gaan het gaat tegen (... het tegengaat) zij gaan tegen (... zij tegengaan) het ging tegen (... h...

  2017-11-14

  ontzeggen

  ontzeggen - regelmatig werkwoord uitspraak: ont-zeg-gen 1. er nee op zeggen ♢ de toegang tot de disco werd ons ontzegd 2. het niet aan jezelf toestaan ♢ hij ontzegt zich ieder pleziertje Regelmatig werkwoord: ont-zeg-gen ik ontzeg jij/u ontzegt

 • 2017-11-14

  veroorloven

  veroorloven - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-oor-lo-ven 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ hij veroorloofde zijn kinderen regelmatig een uitstapje Regelmatig werkwoord: ver-oor-lo-ven ik veroorloof jij/u veroorlooft hij/zij veroorlooft wij/zij/jullie veroorloven<...