Wat is de betekenis van Permanent?

2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

permanent

permanent - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: per-ma-nent 1. de hele tijd ♢ dit huis is geschikt voor permanente bewoning 2. niet tijdelijk ♢ hij hoort tot de per...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Permanent?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Ensie van Nick

Nick Felix (2014)

Permanent

Permanent kan twee dingen betekenen. De eerste betekenis duidt op het blijvend zijn van iets. Dus als iets permanent is, dan staat het vast voor een langere tijd. In de andere strekking van het woord bedoelt men kunstmatige krullen en golven die in het haar worden aangebracht en langere tijd blijven zitten. De herkomst van de eerste betekenis is te...

Lees verder
2023-06-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Permanent

blijvend; voortdurend; blijvende haargolf

2023-06-04
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Permanent

voortdurend, onafgebroken ; afk.van permanent wave: blijvende haargolf

2023-06-04
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Permanent

duurzaam.

2023-06-04
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Permanent

duurzaam, blijvend; vast, bestendig; doorlopend [v. voorstelling].

2023-06-04
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

permanent

bestendig, blijvend, vast, permanent; permanent way, baanbed, spoorbaan.

2023-06-04
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Permanent

permanent, voortdurend, blijvend.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Permanent

(<Fr.), bn. bw., 1. duurzaam, niet tijdelijk: permanente wegen; 2. voortdurend, steeds doorgaande, aanhoudend: die permanente droogte deed veel schade aan de landbouw; — zich permanent verklaren, niet uitééngaan (inz. van lands-, gewestelijke of gemeentevergaderingen); — permanente commissie,...

Lees verder
2023-06-04
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Permanent

(Lat. pérmanens, gen. -éntis = part. praes. v. permanére = voortdurend blijven, uithouden; < → per(2), + manére = blijven). Permanente gassen waren die, welke (omstr. 1870) zelfs niet bij de laagste bereikte temperaturen vloeibaar werden, zodat men meende dat ze altijd gasvormig zouden blijven.

2023-06-04
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

permanent

voortdurend, blijvend, vast, steeds doorgaand.

2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

permanent

bn., bw. (Fr. [Lat. permanens]: voortdurend, onafgebroken, blijvend): permanente droogte, een permanente tentoonstelling; iets permanent volhouden; zich permanent verklaren, niet uiteengaan (van vergaderingen); permanente gassen, gassen, die niet vloeibaar kunnen gemaakt worden; permanent wave (Eng.), „blijvende” haargolf.

2023-06-04
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

permanent

blijvend. permanent waving (Eng.) het aanbrengen van haargolf, die enige maanden houdt.

Lees verder
2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

permanent

(perma'nent) I. bn. en bw. [Fr. < Lat. permanere, blijven] 1. blijvend, aanhoudend, onafgebroken, voortdurend : -e droogte; -e tentoonstelling, vertoning; een -e kommissie; -e ondulatie; iets volhouden;- last van iemand hebben; zich verklaren, niet uiteengaan (van een vergadering). 2. niet veranderend : -e gassen kunnen niet, koërci...

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

permanent

[Eng.], m., verkorting van permanent wave.

2023-06-04
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

permanent

permanent - voortdurend, onafgebroken.

2023-06-04
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Permanent

Permanent - voortdurend.

2023-06-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Permanent

blijvend, onafgebroken, bij voortduring; onveranderlijk.

2023-06-04
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Permanent

voortdurend, blijvend, onveranderlijk.

2023-06-04
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Permanent

Fr., voortdurend.