Wat is de betekenis van periodieke publikatie?

2024-04-24
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

periodieke publikatie

seriële publikatie waarvan de elkaar opvolgende afleveringen of delen met een zekere regelmaat verschijnen, zoals tijdschriften, dagbladen, jaarboeken. - periodiek [f, n].