Wat is de betekenis van peremptoir?

1994
2021-05-12
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Peremptoir

[Fr. peremptoire, van peremption = vernietiging van vonnis, van Lat. peremptio = vernietiging, van per-imere, -emptum - geheel wegnemen, van emere = nemen] afdoend, beslissend (bijv. argument),

1993
2021-05-12
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Peremptoir

afdoend

1973
2021-05-12
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

peremptoir

[Fr.], bn. en bw., afdoend, beslissend: een argument, dat de tegenpartij geheel verslaat; ! — examen, laatste examen voor theologiestudenten in de Gereformeerde Kerken om als predikant te worden toegelaten; (recht) vernietigend, een eind makend; peremptoire exceptie, exceptief verweer dat de zaak voorgoed beslist, of waarmee de zaak uit is: p...

Lees verder
1950
2021-05-12
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Peremptoir

(<Fr.), bn. bw., afdoend, beslissend: een peremptoir argument, dat de tegenpartij geheel verslaat; — peremptoir examen, laatste examen voor theol. stud. in de Gereformeerde Kerk om als predikant te worden toegelaten; — (rechtst.) peremptoire exceptie, exceptief verweer dat de zaak voorgoed beslist, of waarmee de...

Lees verder