Wat is de betekenis van Perceptie?

2021
2021-01-28
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Perceptie

Perceptie betekent letterlijk waarneming. Dit proces gaat gepaard met interpretatie, selectie en organisatie van zintuiglijke informatie. Perceptie is waarneming in de breedste zin van het woord. De vijf mogelijkheden van de zintuigen van een mens: horen, zien, ruiken, voelen en proeven zijn eigenschappen waarbij perceptie een belangrijke rol speel...

Lees verder
2018
2021-01-28
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Perceptie

Beleving, oordeel over wat er aan de hand is.

2018
2021-01-28
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

perceptie

perceptie - zelfstandig naamwoord uitspraak: per-sep-sie 1. wat je ziet ♢ ik vertel je mijn perceptie van de gebeurtenis 1. perceptiestoornissen [wat zien en/of horen betreft] Zelfst...

Lees verder
2015
2021-01-28
De Communicatie professional

De Communicatie professional

perceptie

Waarneming, het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.

2015
2021-01-28
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Perceptie

Perceptie - het verwerken van een sensatie en er betekenis aan geven (Zimbardo, Johnson, & McCann, 2013).

2012
2021-01-28
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

perceptie

De mentale activiteit waarbij een individu sensorische prikkels selecteert, verwerkt en integreert tot een ervaring of een betekenisvol en samenhangend beeld van een bepaald object of een actie.

2011
2021-01-28
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

perceptie

Het zich in de hersenen van mensen afspelende cognitieve proces dat mensen gebruiken om de omgeving te doorgronden door informatie te selecteren en interpreteren.

2001
2021-01-28
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

perceptie

Wijze waarop iemand de boodschap waarneemt, interpreteert en ervaart.

1993
2021-01-28
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Perceptie

waarneming; ontvangst; het kennisnemen

1992
2021-01-28
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Perceptie

Selecteren, organiseren en interpreteren van prikkels door de waarnemer, waardoor er een betekenisvol beeld van de werkelijkheid ontstaat.

1992
2021-01-28
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Perceptie

Zie waarneming.

1992
2021-01-28
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Perceptie

Perceptie is de wijze waarop iemand zijn omgeving waarneemt, interpreteert en ervaart. De perceptie wordt beïnvloed door allerlei individuele factoren.

1991
2021-01-28
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Perceptie

Registratie, analyse, interpretatie en organisatie door een organisme of persoon van de aan de zintuigen (= sensoren of detectoren en/of receptoren) aangeboden informatie over de wereld om ons heen (= waarnemingswereld).

1990
2021-01-28
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

perceptie

perceptie - Het bewust worden van objecten, eigenschappen of verhoudingen door zintuiglijke organen; omvat ook het ontvangen, verwerken en interpreteren van zintuiglijke waarnemingen.

1989
2021-01-28
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Perceptie

Het proces waardoor iemand (via welke van de vijf zintuigen dan ook) informatie verzamelt, ordent en interpreteert en daardoor een zekere betekenis aan zijn omgeving toekent.

1976
2021-01-28
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

PERCEPTIE

Zie: Waarneming.

1974
2021-01-28
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

perceptie

(L., percipere = opnemen), bewuste of onbewuste prikkelwaarneming.

1965
2021-01-28
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

PERCEPTIE

→ Apperceptie, Waarneming.

1954
2021-01-28
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Perceptie

waarneming, zie aldaar.

1950
2021-01-28
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Perceptie

(<Lat.), v. (-s, ...tien), 1. (w. g.) inning, ontvangst; 2. waarneming; 3. resultaat van het waarnemen.

Lees verder