Synoniemen van Perceptie

2019-11-22

Perceptie

Perceptie betekent letterlijk waarneming. Dit proces gaat gepaard met interpretatie, selectie en organisatie van zintuiglijke informatie. Perceptie is waarneming in de breedste zin van het woord. De vijf mogelijkheden van de zintuigen van een mens: horen, zien, ruiken, voelen en proeven zijn eigenschappen waarbij perceptie een belangrijke rol speelt. Perceptie is ook de manier waarop mensen tegen dingen aankijken: ''Wat is jouw perceptie bij het geschetste probleem?'' De zaken waar iemand een be...

2019-11-22

Perceptie

Het proces waardoor iemand (via welke van de vijf zintuigen dan ook) informatie verzamelt, ordent en interpreteert en daardoor een zekere betekenis aan zijn omgeving toekent.

2019-11-22

Perceptie

Selecteren, organiseren en interpreteren van prikkels door de waarnemer, waardoor er een betekenisvol beeld van de werkelijkheid ontstaat.

2019-11-22

Perceptie

Registratie, analyse, interpretatie en organisatie door een organisme of persoon van de aan de zintuigen (= sensoren of detectoren en/of receptoren) aangeboden informatie over de wereld om ons heen (= waarnemingswereld).

2019-11-22

perceptie

De mentale activiteit waarbij een individu sensorische prikkels selecteert, verwerkt en integreert tot een ervaring of een betekenisvol en samenhangend beeld van een bepaald object of een actie.

2019-11-22

Perceptie

Zie waarneming.

2019-11-22

perceptie

Het zich in de hersenen van mensen afspelende cognitieve proces dat mensen gebruiken om de omgeving te doorgronden door informatie te selecteren en interpreteren.

2019-11-22

Perceptie

Perceptie is de wijze waarop iemand zijn omgeving waarneemt, interpreteert en ervaart. De perceptie wordt beïnvloed door allerlei individuele factoren.

2019-11-22

Perceptie

Perceptie - het verwerken van een sensatie en er betekenis aan geven (Zimbardo, Johnson, & McCann, 2013).

2019-11-22

perceptie

Wijze waarop iemand de boodschap waarneemt, interpreteert en ervaart.

2019-11-22

perceptie

perceptie - zelfstandig naamwoord uitspraak: per-sep-sie 1. wat je ziet ♢ ik vertel je mijn perceptie van de gebeurtenis 1. perceptiestoornissen [wat zien en/of horen betreft] Zelfstandig naamwoord: per-sep-sie de perceptie de percepties Synoniemen wa...

2019-11-22

perceptie

Waarneming, het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.

2019-11-22

Perceptie

Beleving, oordeel over wat er aan de hand is.

2019-11-22

Perceptie

Perceptie v. (-s, ...tien), inning, ontvangst, heffing; — (wijsbeg.) waarneming.

2019-11-22

Perceptie

Perceptie, - in de filosofie = waarneming, opneming in het bewustzijn. Zie: APPERCEPTIE en PRIKKEL.

2019-11-22

perceptie

perceptie - Het bewust worden van objecten, eigenschappen of verhoudingen door zintuiglijke organen; omvat ook het ontvangen, verwerken en interpreteren van zintuiglijke waarnemingen.

2019-11-22

perceptie

perceptie - v. (perceptiën), inning, ontvangst; heffing; (wijsb.) doorschouwing, waarneming (door het begrip); perceptiekosten, kosten aan het innen (van belastingen) verbonden

2019-11-22

perceptie

perceptie - v., waarneming; ontvangst, heffing, inning.

2019-11-22

perceptie

Het kennis-nemen als verrichting van de geest en als vermogen (Van Dale)

2019-11-22

perceptie

v. ontvangst, inzameling, inning (van gelden); of tollen, waarneming, voorstelling met bewustzijn.