Wat is de betekenis van Pensioengevend salaris?

2023-09-23
Pensioenbegrippen

redactie Ensie(2016)

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris van een deelnemer aan een pensioenfonds is zijn of haar totale bruto jaarsalaris, aangevuld met vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen en overige toeslagen. De werkgever bepaalt welke toeslagen meegenomen mogen worden. Het pensioengevend salaris bepaalt niet de hoogte van de pensioenopbouw, dat doet de pensioengrondslag...

2023-09-23
Pensioen begrippen

Aegon (2016)

Pensioengevend salaris

Het pensioengevend salaris is het jaarsalaris dat als uitgangspunt wordt gebruikt bij het vaststellen van het pensioen.