Wat is de betekenis van Penis aqua rosa?

2020
2021-12-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

penis aqua rosa

(1984) (sch.) pseudo-Latijn voor lulletje* Rozenwater. • Kristiaan Laps: Nationaal scheldwoordenboek. 1984) • (Hans Heestermans: Luilebol!: het Nederlands scheldwoordenboek. 1989) • (Dries De Bleecker, Piet Thomas & Jozef Van Haver: Lik op stuk. Nieuw woordenboek van agressief taalgebruik. 1990)

Lees verder
1998
2021-12-08
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Penis aqua rosa

onder gymnasiasten een schertsende ben. voor een stuk onbenul. Pseudo-Latijn voor lulletje rozenwater.

Gerelateerde zoekopdrachten