Wat is de betekenis van Pelgrim?

2020
2021-06-13
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

pelgrim

bedevaartganger. iemand die op bedevaart gaat naar een heilige plaats; bedevaartganger. Voorbeelden: Alle verslagen ridders moesten zweren dat ze voortaan de pelgrims naar Compostela zouden beschermen. Marcella Baete, De bondgenoot, 2001 U schreef me dat u nooit meer iets gehoord hebt van Sjarifa na 1973, toen zij als pelgrim...

Lees verder
2020
2021-06-13
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Pelgrim

Enkele varianten zijn Biligrim (Duits), Pelgrom, Peregrinus en Pilgrim. Verschillende van deze vormen hebben eigenlijk een dubbele oorsprong, doordat een oorspronkelijk Germaanse naam 'angeglichen' is aan een Latijnse naam. Het eerste lid van de Germaanse naam komt overeen met Nederlands bijl, met de betekenis 'strijdbijl'; het tweede lid komt over...

Lees verder
2018
2021-06-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

pelgrim

pelgrim - zelfstandig naamwoord uitspraak: pel-grim 1. iemand die een heilige reis maakt ♢ deze pelgrim is op weg naar Mekka Zelfstandig naamwoord: pel-grim de pelgrim de pelgrims...

Lees verder
2017
2021-06-13
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Pelgrim

In de Middeleeuwen was het maken van een pelgrimstocht, of 'bedevaart', heel gebruikelijk. Dit was een reis naar een plek waar Christus leefde en stierf of waar zich belangrijke relieken van heiligen bevonden. Zondaars hoopten op kwijtschelding van straf voor hun zonden en zieken zochten er genezing. Belangrijke pelgrimsplaatsen zijn Jeruzalem, in...

Lees verder
2009
2021-06-13
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

pelgrim

Gelovige die naar heilige plaatsen als Rome en Jeruzalem reisde.

1994
2021-06-13
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Pelgrim

[v. Lat. peregrinus = vreemdeling, van peregre = naar of uit de vreemde, van pereger = over land weggereisd, van per = door, en ager = akker, veld] bedevaartganger.

1993
2021-06-13
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Pelgrim

bedevaartganger

1980
2021-06-13
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Pelgrim

Een pelgrim is een bedevaartganger, iemand die naar een heilige plaats reist met religieuze bedoelingen. In vroeger tijd duidde het woord speciaal de naar Rome reizende buitenlandse bedevaartgangers aan, dus de uit den vreemde komenden. Dat dit de pekelharry oorspronkelijke betekenis was blijkt uit de etymologie. De Latijnse vorm was peregrinus en...

Lees verder
1964
2021-06-13
voornamen

Voornamenboek

Pelgrim

m Enkele varianten zijn Biligrim (Du.), Pelgrom, Peregrinus en Pilgrim. Verschillende van deze vormen hebben eigenlijk een dubbele oorsprong, doordat een oorspr. Germ. naam ‘angeglichen’ is aan een Lat. naam. Het eerste lid van de Germ. naam komt overeen met Ndl. bijl, met de betekenis 'strijdbijl'; het tweede lid met Oudnoors...

Lees verder
1952
2021-06-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Pelgrim

s., pilgrim, pylger.

1950
2021-06-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Pelgrim

(<Lat.), m. (-s), 1. bedevaartganger, iem. die naar een andere plaats reist om daar zijn devotie te doen: de pelgrims naar Compostella; 2. passagiersvalk (Falco peregrinus).

Lees verder
1949
2021-06-13
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Pelgrim

(van Lat. peregrinus, vreemdeling), iemand die deelneemt aan een bedevaart.

1928
2021-06-13
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Pelgrim

Overal waar godsdiensten bestaan, welker geschiedenis of traditie aan een of meer plaatsen is gebonden, komen pelgrims voor. Het zijn gelovigen, die zich uit vrome beweegredenen ter bedevaart begeven. Vooral vóór de Kruistochten was Jeruzalem de uitverkoren bedevaartplaats der Christenen, later nam Rome voor de Rooms-Katholieke christ...

Lees verder
1919
2021-06-13
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Pelgrim

mnl. pelgrijm, pellegrijm, peregrijm, pelgerijn enz. enz.; uit ohd. piligrim, uit ofr. pélegrin, fra. pélerin, uit lat. peregrinus, met dissimilatie van de eerste l (vgl. moordenaar uit moorderaar); peregrinus is eig. vreemdeling, dan iemand die buitenslands een bedevaart doet. De m ontstond uit n, door assimilatie aan de labiaal p, z...

Lees verder
1916
2021-06-13
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Pelgrim

Pelgrim - (van Lat. peregrinus = vreemdeling), is iemand, die een bedevaart doet naar een of ander heiligdom. Zulke pelgrimstochten komen in de meeste godsdiensten voor. Beroemde bedevaartsplaatsen zijn: Jeruzalem, Mekka, Benares, e. a. Gewoonlijk is de p. kenbaar aan een bijzondere kleeding, en is hij onschendbaar. Waar de bedevaarten plaats vinde...

Lees verder
1898
2021-06-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Pelgrim

Pelgrim - m. (-s), bedevaartganger, iem. die naar eene andere plaats reist, om daar eene godsdienstige handeling te verrichten; — (nat. hist.) een uiterst zeldzame avondvlinder.

Lees verder