Wat is de betekenis van patroon?

2018
2021-01-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

patroon

patroon - zelfstandig naamwoord uitspraak: pa-troon 1. een vorm met bepaalde kenmerken ♢ er zit een bepaald patroon in deze moordzaken 2. voorbeeld van iets wat gemaakt moet worden ♢ zij knipte...

Lees verder
2017
2021-01-26
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Patroon

Patroon - ouderejaars die zich over een groen of foet ontfermt. Deze wordt zijn cliënt. Groenen die bij de inschrijving nog geen patroon hebben, krijgen er een toegewezen door de studentensenaat. Tijdens een zgn. patroonlunch kan (kon?) men als foet zijn patroon beter leren kennen. ​

Lees verder
2015
2021-01-26
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

patroon

werkgever (formeel) Hij was een beste kerel, doch leed aan zwaarmoedigheid. Zijn vak was architect. De ganse dag werkte hij bij het licht van elektrische gloeilampen en naar hij vertelde schold zijn patroon hem uit voor ezel en snotneus, hoewel hij een lange zwarte baard droeg. (Willem Elsschot, Villa des Roses) Belgisch-Ned...

Lees verder
2002
2021-01-26
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

patroon

Een patroon is een: 1) (beeldend): versierende vorm (1), bijv een motief (2) dat meestal regelmatig wordt herhaald; 2) (beeldend): werktekening voor textiele werkvormen zoals kleding; 3) (dans): zie danspatroon.

1993
2021-01-26
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Patroon

model; huls met kruit en kogel; baas; beschermheer; decoratieve tekening; gerangschikte gegevens die inzicht verschaffen

1958
2021-01-26
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

PATROON

a. beschermheilige van klooster, kerk of altaar, in de M.E. beschouwd als eigenaar der bijbehorende goederen; b. aards beschermer van kerk of altaar.

Lees verder
1950
2021-01-26
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Patroon

I. (<Lat. en <Fr.), m. (-s, ...tronen), 1. beschermer, inz. toeziener, raadsman van ontslagen krankzinnigen, vrijgelaten gevangenen enz.; 2. beschermheer, begunstiger: de bisschop trad op als patroon der stichting; — titel door makelaars, boekdrukkers enz. aan hun begunstigers gegeven; 3. (R.-K.) beschermheilige : Sint Hubert is de pa...

Lees verder
1949
2021-01-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Patroon

(1), bij de Rom. beschermheer der cliënten; (2) (beschermheilige), de heilige, aan wiens bescherming volgens een oud-Christelijk gebruik een persoon, kerk, stad, land, beroep zijn belangen toevertrouwt en die daarom een voorwerp van bijzondere verering wordt; (3) (kerkelijk recht) stichter of beschermer van kerk of kerkelijk goed; (4) werkge...

Lees verder
1948
2021-01-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

patroon

1 m. beschermer, schutsheer; beschermheilige; heer, meester; koopvaardijkapitein, schipper; (ook wel:) man, kerel, vent; 2 ~, o. monster, model, voorbeeld; 3 v. huls van bordpapier, messing; of ander metaal, waarin kogel(s), kruit en slaghoedje tot een geheel verenigd zijn. .

1939
2021-01-26
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Patroon

Van papier: model. — Als lading: gevaarlijk. — Als mens: eer gevaarlijk dan model.

Lees verder
1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Patroon

1° (Oud-Rom. recht) in Rome de drager van het → ius patronatus. Vgl. ook → Patronaatsrecht (1°). 2° (Kerkel. recht) De stichter of beschermer van een kerk of kerkelijk goed. → Patronaatsrecht(2°). 3° Beschermheilige. Volgens Oud-Christelijk gebruik stelde men zijn persoon, zijn belangen enz. onder de bescherming v...

Lees verder
1928
2021-01-26
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Patroon

Onnodig dit woord op te nemen, zeg je. Wie weet nu niet, wat een patroon is? Accoord... maar gedeeltelijk. Wist je, dat het een woord van Romeinse origine is en dat het in de eerste plaats niet werkgever, maar beschermer betekent? In het oude Rome is iemand patroon over zijn cliënten, zoals een vrijgelaten slaaf onder patronaat van zijn vroege...

Lees verder
1916
2021-01-26
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Patroon

1e. Geweerkogel, eenheidsmunitie voor schietwapenen. 2e. Model. 3e. Meester, werkgever, fabriekseigenaar.

Lees verder
1916
2021-01-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Patroon

Patroon - In het algemeen: vereeniging van een projectiel en een huls met buskruit tot een geheel. De geweer- en revolverp. zijn voorzien van een kogel (zie figuur). Bij het snelvuurgeschut zijn de projectielen eveneens op hulzen geplaatst en spreekt men, afhankelijk van de soort van het projectiel, van granaatp., granaatkartetsp., enz. (Zie ook KA...

Lees verder
1914
2021-01-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

patroon

patroon - m., beschermheer; beschermheilige ; gezagvoerder; schepper; werkgever; monster, model; v., huls met kogel, kruit en slaghoedje.

1910
2021-01-26
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Patroon

Patroon - hoofd van een handelshuis, van een fabriek, een kantoor enz. de eigenaar, ook wei de commandant van een schip.

1898
2021-01-26
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Patroon

zie Baas, zie Kardoes.

1898
2021-01-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Patroon

Het begrip patroon heeft 3 verschillende betekenissen: 1. patroon - patroon, - m. (-s, ...tronen), beschermer, beschermheilige, schutsheer : St. Hubert is de patroon ; der jagers; — heer, meester, baas: de patroon werkt zelf mee; — titel door makelaars, boekdrukkers enz. aan hunne begunstigers gegeven. 2. patroon - patroon - v. (...t...

Lees verder
1870
2021-01-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Patroon

Patroon (Een) is een gereed schot, waarbij projectiel en buskruidlading tot één geheel vereenigd zijn. Somtijds echter is een patroon alleen de buskruidlading in eene huls, omdat het projectiel weinig geschikt is om er mede verbonden te worden. Ook is voor seinschoten geen projectiel noodig. Men heeft patronen voor draagbare vuurwapenen en patronen...

Lees verder