Wat is de betekenis van Patriotten?

2017
2021-08-02
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Patriotten

'Patriotten' is de verzamelnaam voor al degenen die in de jaren tachtig van de 18de eeuw streefden naar een opleving van de Republiek, in cultureel, politiek en economisch opzicht. Ze waren in alle lagen van de bevolking te vinden. Hun politieke tegenstander was de stadhouder, Willem V, die de teloorgang van de Republiek symboliseerde. De voor de R...

Lees verder
2005
2021-08-02
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

patriotten

Benaming voor groeperingen die in de jaren na 1780, geïnspireerd door Verlichtingsideeën, in de Republiek der Verenigde Nederlanden ingrijpende hervormingen van het staatsbestel nastreefden. Diverse patriottische groeperingen wensten meer democratie en een grotere vrijheid voor de burgerij, sommige een republiek zonder prominente rol voor...

Lees verder
2004
2021-08-02
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Patriotten

Groep Nederlanders die zich verzette tegen het bestuur van stadhouder en regenten. De patriotten wilden meer invloed van het volk op het bestuur en gelijke rechten voor alle burgers.

1994
2021-08-02
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Patriotten

Patriotten, belgië Verzamelnaam voor de opstandelingen tijdens de → Brabantse Omwenteling tegen Jozef II. nederland Politieke beweging in de 18e eeuw, die als doel had de gegoede burgerij naast haar economische invloed politieke macht te geven door bestrijding van de stadhouder en de regentenoligarchie. De scheldnaam was Kezen, ontleend aan de voor...

Lees verder
1985
2021-08-02
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

PATRIOTTEN

tegenpartij van de prinsgezinden in het laatste kwart van de 18de eeuw: de patriotten waren verdeeld in twee groepen, een aristocratische en een democratische: de laatste had vooral aanhang onder de gegoede burgers van de steden, die een aandeel wilden in het bestuur van stad en land. waarvan zij waren uitgesloten. Vanaf 1785 kwam er ook een verand...

Lees verder
1981
2021-08-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Patriotten

(scheldnaam: → Kezen), NEDERLAND Politieke beweging in de 18e eeuw, met het doel de gegoede burgerij naast haar economische macht ook politieke macht te geven door bestrijding van de stadhouder en de regentenoligarchie. De democraten (burgerij in de steden) hadden 1747—48 weinig succes gehad (→ Nederland; → Doelisten) maar hu...

Lees verder
1958
2021-08-02
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

PATRIOTTEN

De samenwerkende democraten en anti-stadhouderlijke regenten ca. 1785. De democraten waren de opvolgers van de teleurgestelde Doelisten (zie Oligarchische troebelen). Doordat de prins zich van hervormingen had afgekeerd, stonden zij nu tegenover hem, waardoor zij de steun van het lagere volk misten; eigenlijk waren de burgerlijke democraten enkel e...

Lees verder
1954
2021-08-02
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Patriotten

waren in 1748 Oranjegezind; zij ijverden voor de wegneming van misbruiken en daarbij hoopten zij op de steun van de Stadhouder tegen de regenten. Maar Willem V stelde hen te leur, zodat zij plm. 1780 verklaarde tegenstanders van Oranje waren geworden. In 1787 kwamen de Pruisen, om de macht van de Stadhouder te herstellen. Toen werden overal Oranje...

Lees verder
1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Patriotten

aanhangers van een staatkundige richting in de 2e helft van de 18e eeuw in de Nederl. Republiek, die de macht van de stadhouder wilden inperken. De partij bestond eensdeels uit staatsgezinde regenten, die bovenal eigen machtspositie wilden handhaven, anderdeels uit teleurgestelde burgers en enkele edellieden, die vooral naar meer volksinvloed stree...

Lees verder
1933
2021-08-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Patriotten

i/h algemeen vaderlandslievende menschen; i/d 18e eeuw de naam v/e staatkundige partij in Ned., die de macht v/d stadhouder wilde verminderen.

1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Patriotten

Beminnaars van het vaderland, is in verschillende tijden de benaming geweest van politieke partijen, die zich als de ware verdedigers van het welzijn van het vaderland beschouwden. In den Tachtigjarigen oorlog degenen, die de zijde van den prins van Oranje tegenover den koning kozen. In de tweede helft der 17e eeuw en het begin der 18e wordt de ben...

Lees verder
1928
2021-08-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Patriotten

In het algemeen is een patriot iemand, die sterk aan zijn vaderland (patria) gehecht is. In Nederland is de naam patriot vooral bekend uit de 18de eeuw, toen ons volk verdeeld was in patriotten en prinsgezinden. De eerste groep, de gezeten burgerij, had zijn centrum in de provincie Holland, had min of meer democratische neigingen en was Fransgezind...

Lees verder
1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Patriotten

Patriotten - Naam van een partij in de Rep. der Ver. Ned., welke ontstond in 1782, toen de staatsgez. regenten van Berkel, de Gijzelaar en Zeeburgh, resp. pensionaris van Amsterdam, Dordrecht en Haarlem, zich in verbinding stelden met democraten als Capellen van de Poll, van Zuylen, ten einde de macht van den stadhouder te verminderen. Door de burg...

Lees verder